Samen lukt ’t, dat is waarin wij geloven bij SchuldHulpMaatje. Zeker als je in de schulden zit, heb je iemand nodig die in je gelooft en je helpt. Zonder te oordelen, maar gewoon met je aan de slag gaat om weer financieel orde op zaken te stellen. Onze maatjes doen dat.

Werk samen met ons

Je hoeft niet machteloos toe te kijken als iemand financiële problemen heeft of schulden.
SchuldHulpMaatje is de juiste partner voor hulp op maat bij schulden.

Schuldhulpmaatje - kerken

Kerken

Sluit aan bij SchuldHulpMaatje of help ons financieel.
Schulhulpmaatje en gemeenten

Gemeenten

Werk samen met ons en voorkom schulden en armoede.
Schuldhulpmaatje - bedrijven

Bedrijven

Deskundige hulp voor personeel met schulden voorkomt bedrijfsproblemen.
Schuldhulpmaatje werkt samen met woningbouwcorporaties

Woningcorporaties

Help huurders met betalingsachter- standen en voorkom huisuitzettingen.

Onze websites

Nieuws

Een onbemind probleem

28 November, 2016

De schuldhulpverlening schiet te kort. De regelgeving en het systeem van toeslagen, inclusief de toepassing ervan zijn zo complex, dat de situatie van veel mensen met schulden eerder verergert dan verbetert. Dat is kort gezegd de conclusie in het rapport Een onbemind probleem. Voorstudie maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldenproblematiek. De auteur, bestuurskundige prof. dr. Roel in ’t Veld schreef het rapport in opdracht van het ministerie van SZW. Met het aangeven van de huidige knelpunten, doet hij eveneens aanbevelingen om de kwaliteit van de schuldhulpverlening te verbeteren.
Lees het rapport

Armoedebestrijding – Inzet kerken neemt toe

14 November, 2016

Het aantal kerkleden in Nederland krimpt. Maar als het gaat om armoedebestrijding neemt de inzet van vrijwilligers en financiële steun uit kerken en kerkelijke organisaties  juist toe. Het blijkt broodnodig: Eén op de tien Nerlanders leeft onder de armoedegrens, drie procent van hen al langer dan vier jaar.

In het onlangs verschenen rapport Armoede in Nederland 2016 leest u de bijdrage en visie van kerken en diaconale- en caritas organisaties. Het rapport doet aanbevelingen voor de overheid en geeft suggesties aan kerken.

Schuldig – Wie betaalt de rekening?

9 November, 2016

De Amsterdamse Vogelbuurt staat centraal in de nieuwe zesdelige documentaireserie Schuldig.
In de Vogelbuurt zijn schulden aan de orde van de dag.  De serie toont de veerkracht van mensen, hun hoop en humor. Maar ook hoe hulpverleners, politici en belanghebbenden hun rol vervullen.  Onderliggende vraag is wie de rekening betaalt voor de onbetaalde rekeningen van de buurtbewoners. De trailer geeft een voorproefje van de reeks uitzendingen.
Schuldig: Vanaf maandag 14 november om 22.15 uur op NPO 1.

Logo-fonds21
Logo-SZW
Logo-Kansfonds
logo-KiA
Logo-OranjeFonds