Maand: november 2016

Een onbemind probleem

De schuldhulpverlening schiet te kort. De regelgeving en het systeem van toeslagen, inclusief de toepassing ervan zijn zo complex, dat de situatie van veel mensen met schulden eerder verergert dan verbetert. Dat is kort gezegd de conclusie in het rapport Een onbemind probleem. Voorstudie maatschappelijke kosten-batenanalyse schuldenproblematiek. De auteur, bestuurskundige prof. dr. Roel in ’t Veld schreef het rapport in opdracht van het ministerie van SZW. Met het aangeven van de huidige knelpunten, doet hij eveneens aanbevelingen om de kwaliteit van de schuldhulpverlening te verbeteren.
Lees het rapport

Armoedebestrijding – Inzet kerken neemt toe

Het aantal kerkleden in Nederland krimpt. Maar als het gaat om armoedebestrijding neemt de inzet van vrijwilligers en financiële steun uit kerken en kerkelijke organisaties  juist toe. Het blijkt broodnodig: Eén op de tien Nerlanders leeft onder de armoedegrens, drie procent van hen al langer dan vier jaar.

In het onlangs verschenen rapport Armoede in Nederland 2016 leest u de bijdrage en visie van kerken en diaconale- en caritas organisaties. Het rapport doet aanbevelingen voor de overheid en geeft suggesties aan kerken.

Schuldig – Wie betaalt de rekening?

De Amsterdamse Vogelbuurt staat centraal in de nieuwe zesdelige documentaireserie Schuldig.
In de Vogelbuurt zijn schulden aan de orde van de dag.  De serie toont de veerkracht van mensen, hun hoop en humor. Maar ook hoe hulpverleners, politici en belanghebbenden hun rol vervullen.  Onderliggende vraag is wie de rekening betaalt voor de onbetaalde rekeningen van de buurtbewoners. De trailer geeft een voorproefje van de reeks uitzendingen.
Schuldig: Vanaf maandag 14 november om 22.15 uur op NPO 1.

Lees meer

Preventie? Samenwerken loont

Afgelopen week gingen twee nieuwe initiatieven van start om mensen met beginnende financiële problemen hulp te bieden. Dit moet leiden tot minder aanvragen voor  schuldhulpverlening.
In Zoetermeer is Meldpunt EMMA (Eerder aanmelden, minder schulden) actief, een samenwerkingsproject van vijf organisaties, waaronder SchuldHulpMaatje. Zij worden hierin ondersteund door twee woningcorporaties en de gemeente.
In Leiden begon het Sociaal Wijkteam met het inloopspreekuur Papier en Geld in zicht. Elke donderdagmiddag kunnen mensen in buurtcentrum Morschwijk terecht voor gratis advies en hulp van een SchuldHulpMaatje.
Lees meer

SchuldHulpMaatje – Beste maatje!

Met de ‘Beste maatjescampagne’ wil het Oranjefonds mensen inspireren voor zinvol vrijwilligerswerk in de eigen buurt. Op maandag 31 oktober ging de nieuwe campagne daarvoor van start. SchuldHulpMaatje Caspar en zijn hulpvrager Frank vertellen over de impact van hulp bij schulden. Hun clip is te zien op de pagina ‘verhalen’ van de maatjesactie op de website van het Oranjefonds.