Maand: april 2017

SchuldHulpMaatje in Letland

Op uitnodiging van de kerken in Letland geven deze week twee vrijwilligers van SchuldHulpMaatje en Encour cursus aan diakenen in Riga. Er is belangstelling voor het SchuldHulpMaatje concept in Letland en Litouwen. Het komende jaar testen de Letse kerken nu, met ondersteuning van Nederlandse vrijwilligers, of het werkmodel van SchuldHulpMaatje in hun land toepasbaar is. In Letland leven gemiddeld vier keer zoveel mensen in armoede dan in Nederland.

Release hulpvragersysteem

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan verbeteringen in het hulpvragersysteem.
Zo is er bijvoorbeeld al een Helpdesk-ticketsysteem toegevoegd. Klinkt ingewikkeld, maar deze maakt het leven juist makkelijker. Je kunt er eenvoudig in aangeven of je hulp nodig hebt, een vraag hebt of een wens ter verbetering. De release van het verbeterde hulpvraagsysteem is op 18 april. Volgende week versturen we een e-mail met daarin de volledige uitleg van alle verbeteringen. Houd daarom je mailbox in de gaten.

Even voorstellen…

Bij het Landelijk ServicePunt verwelkomen wij Jenneke, Ruben en Merle!
Jenneke is als Office- en Administratieondersteuner verantwoordelijk voor de trainingsplanning, het certificeren van nieuwe maatjes en het verwerken van de facturen. Ruben is als projectmedewerker IT bezig met het ondersteunen van het hulpvraagsysteem en het helpdeskticketsysteem. Merle is verantwoordelijk voor alle interne en externe communicatie en de marketing. Van nieuwsbrieven tot het promoten van verschillende projecten en het werk van de maatjes. Wij zijn blij met hun komst en hun inzet!

Maatjes vermist!

Met het in gebruik nemen van het HulpVragerSysteem, is al een aantal keren gebleken dat maatjes  aan de slag zijn, terwijl zij in geen enkel landelijk systeem geregistreerd staan als maatje en daardoor officieel geen maatje zijn. Het is voor het maatje zelf ook niet leuk om er na 1,5 jaar achter te komen niet geregistreerd te staan als maatje.

We vragen of jullie, na de 3-daagse training, binnen 2 weken de betreffende stukken willen doorsturen, zodat ze ook zo snel mogelijk toegang kunnen krijgen tot het HulpVragerSysteem. Als wij de VoG en presentielijst niet ontvangen, kunnen we de certificering niet rondmaken en is er ook geen toegang tot de online leeromgeving en de hercertificeringsmodules.

Niet gecertificeerde maatjes vallen ook niet onder de landelijke schade- en aansprakelijkheidsverzekering. Ook hebben we de maatjesbijdrage niet kunnen factureren voor deze personen.

We vragen je vóór eind april je lijst met maatjes na te kijken en de eventueel nog ontbrekende VoG’s en/of presentielijsten naar ons toe te sturen.

We willen dit graag z.s.m. duidelijk krijgen, en als je binnen de gestelde termijn de ontbrekende gegevens doorstuurt, zullen we de gemiste kwartaalbijdrage voor maatjes niet in rekening brengen.  Wanneer blijkt dat er voor de 3-daagse training nog niet is betaald, zullen we daar wel een factuur voor moeten sturen.

Je kunt de stukken sturen naar: trainingen@schuldhulpmaatje.nl

Release verbeterd hulpvraagsysteem

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan verbeteringen in het hulpvraagsysteem.
Zo is er bijvoorbeeld al een Helpdesk-ticketsysteem toegevoegd. Klinkt ingewikkeld, maar deze maakt het leven juist makkelijker. Je kunt er eenvoudig in aangeven of je hulp nodig hebt, een vraag hebt of een wens ter verbetering. De release van het verbeterde hulpvraagsysteem is op 18 april. Volgende week versturen we een e-mail met daarin de volledige uitleg van alle verbeteringen. Houd daarom je mailbox in de gaten.