Maand: augustus 2017

MoneyFit – Jongerenaanpak voor de gemeente

MoneyFit wordt inmiddels maandelijks door 10.000 jongeren bezocht. Het is een toegankelijk portal met allerlei nuttige info over geldkwesties. En daarbij kunnen jongeren direct hun vragen stellen via WhatsApp en/of contact opnemen voor een (MoneyFit)Maatje.

Omdat veel gemeentes nog niet op de hoogte zijn van de mogelijkheden die er zijn vanuit MoneyFit, hebben we een brochure laten maken. Op deze manier weten gemeentes hoe zij in samenwerking met SchuldHulpMaatje aan de slag kunnen. Op 10, 11 en 12 oktober hebben we voor gemeenteambtenaren en de coördinatoren en bestuursleden van SHM een speciale middag over hoe jongeren in armoede bereikt kunnen worden. Hopelijk mogen hier weer mooie initiatieven uit voort komen! Hieronder kun je de brochure bekijken.

Brochure Jongerenaanpak

Even voorstellen… – Maatje Carina uit Gouda!

Leeftijd: 50 jaar
Werk: Professional Organizer voor de thuissituatie sinds 2 jaar. Daarvoor diverse banen als voorlichter, projectmedewerker en ambtelijk secretaris.
Waarom ben je SchuldHulpMaatje? Om mensen te ondersteunen bij het weer regie krijgen over hun eigen leven.
Wat wil je meegeven aan de mensen die je helpt? Je kunt veel meer dan je nu denkt en ook al zit je nu in de schulden, dat hoeft niet zo te blijven!
Kun je een mooi/leuk/speciaal/pittig/leerzaam moment benoemen tijdens je werk als SchuldHulpMaatje?
Nog niet zo lang geleden was ik bij een jonge vrouw die tot kort daarvoor hulp had afgehouden. Via Bemoeizorg kwam ik bij haar in huis. Ze vond het spannend, maar zag dat dit een van de weinige kansen was die ze zou krijgen en ze pakte hem. Ze heeft in korte tijd al haar achterstallige post opgezocht, geopend en gesorteerd. Terwijl ik haar alleen had gevraagd de boel bijelkaar te brengen. Het had haar veel stress gegeven, maar ze vond dat ze dit moest doen. De duidelijkheid die dit opleverde gaf haar energie om ook veel andere dingen in huis aan te pakken en op te ruimen.
Wil je nog iets zeggen tegen de andere maatjes?
Denk nooit ‘dat zou mijn nooit overkomen’. Je zou nog eens raar kunnen opkijken, denk ik.

Laaggelleterdheid – Nieuwe e-learning vanaf 1 september!

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden. Daarom is deze nieuwe module Laaggeletterdheid tot stand gekomen in samenwerking met Stichting lezen en schrijven.
Vanaf 1 september staat deze e-learning voor jullie klaar.

Deze e-learning leert je hoe je om moet gaan met mensen met laaggeletterdheid: hoe begeleid je hen het beste richting zelfredzaamheid? Maar ook: hoe ontdek je het en maak je het bespreekbaar met je hulpvrager? Een zeer interessante en nuttige module om mee aan de slag te gaan.

Nieuwe module Maatjes – Laaggeletterdheid

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden.
Daarom is deze nieuwe module Laaggeletterdheid tot stand gekomen in samenwerking met Stichting lezen en schrijven.
Vanaf 1 september kunnen de Maatjes hiermee aan de slag.

Deze e-learning leert je hoe je om moet gaan met mensen met laaggeletterdheid: hoe begeleid je hen het beste richting zelfredzaamheid? Maar ook: hoe ontdek je het en maak je het bespreekbaar met je hulpvrager? Een zeer interessante en nuttige module om mee aan de slag te gaan.

test

Sinds de oprichting is de organisatie significant gegroeid ten aanzien van onder andere het aantal lokale SHM stichtingen, de omzet, aantal medewerkers, aantal hulpvragers en aantal websitebezoekers. Op dit moment worden bovendien verschillende nieuwe projecten opgestart waarbij het verzamelen van data en dataverwerking een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld de projecten Geldfit.

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe wetgeving van toepassing ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens. De nadruk zal komen te liggen op het kunnen aantonen dat gehandeld wordt binnen de wetgeving, de zogenoemde documentatieplicht. De groei van de organisatie in combinatie met de aanstaande verandering in wetgeving geven aanleiding om opnieuw te kijken naar de wijze waarop SchuldHulpMaatje met persoonsgegevens omgaat. In dit document dat onze werkgroep opstelt staan de werkwijze en vragen beschreven om te komen tot een vastgesteld, vastgelegd en toegepast beleid ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens. Toezichthouder op uitvoering van deze wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

GeldFit.nl – Mooie ontwikkelingen!

Hier weer even een update van GeldFit-project waar hard aan gewerkt wordt.
GeldFit.nl is een online portal waar iedereen op terecht kan. Je vindt hier allerlei tips en tools voor je financiën. Door middel van een vragenlijstje wordt de financiële situatie in kaart gebracht. Op dit moment wordt de website voor vier pilotplaatsen (Zwolle, Deventer, Leiden en Amsterdam-Zuidoost) zo ingericht, dat een persoon gelijk wordt doorverwezen naar een geschikte instantie in zijn of haar woonplaats. Op deze manier worden hulpvragers op de meest effectieve wijze doorverwezen.

Zwolle is als eerste pilotplaats life gegaan!
Voor de marketingcampagne is er de postcode preventieaanpak ingezet. Uit deze postcode aanpak zijn een aantal wijken in Zwolle naar boven gekomen waar relatief veel mensen wonen met een verhoogd risico op financiële problemen. We hebben er 2 profielen uit gelicht en dat zijn de jonge stellen en de vijftig plussers. De marketingcampagne heeft daarmee specifiek als doel mensen met beginnende problemen eerder in beeld te krijgen. Dat is het maatwerk wat per pilotplaats geregeld wordt. Het is mooi om te zien dat we op deze manier heel gericht mensen met financiële problemen kunnen benaderen en verder helpen.

Heb je de website al eens bekeken? www.geldfit.nl!

 

 

Privacy-werkgroep gestart: beschermen van persoonsgegevens

Sinds de oprichting is de organisatie significant gegroeid ten aanzien van onder andere het aantal lokale SHM stichtingen, de omzet, aantal medewerkers, aantal hulpvragers en aantal websitebezoekers. Op dit moment worden bovendien verschillende nieuwe projecten opgestart waarbij het verzamelen van data en dataverwerking een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld de projecten Geldfit.

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe wetgeving van toepassing ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens. De nadruk zal komen te liggen op het kunnen aantonen dat gehandeld wordt binnen de wetgeving, de zogenoemde documentatieplicht. De groei van de organisatie in combinatie met de aanstaande verandering in wetgeving geven aanleiding om opnieuw te kijken naar de wijze waarop SchuldHulpMaatje met persoonsgegevens omgaat. Onze werkgroep is aan de slag gegaan om een geactualiseerd vastgesteld, vastgelegd en toegepast beleid op te leveren ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens. De toezichthouder op uitvoering van deze wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).