SchuldHulpMaatje gaat verhuizen

SchuldHulpMaatje gaat een heel nieuwe fase van samenwerken in, waarin kwaliteit, effectiviteit, innovatie en ontmoeting centraal staan. De wens om flexibeler en decentraal te werken was er al langer en de coronacrisis heeft ons een handje geholpen om het ook daadwerkelijk te gaan proberen. Nu zijn we zover om ons huidige kantoor definitief te verlaten en officieel over te schakelen naar het vernieuwde (samen)werken. met ingang van 1 april is ons nieuwe postadres: Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland Oude Rijn 44b 2312 HG  Leiden Het telefoonnummer blijft 071 2000 100 en ook alle overige contactgegevens veranderen niet. Lees hier verder:

Het vernieuwde (samen)werken

SchuldHulpMaatje maakt deel uit van een grote beweging van mensen, gemeenschappen, kerken en organisaties die een inclusieve samenleving nastreven. Alleen door intensief samen te werken binnen al die netwerken lukt het om ons doel te halen: meer hulpvragers zo vroeg mogelijk bereiken coachen naar een financieel gezond leven. En om effectief te kunnen samenwerken, is het belangrijk om elkaar regelmatig te zien en te spreken. SchuldHulpMaatje verlaat daarom de huidige kantoorruimte in Leiden en gaat werken vanuit decentrale flex- en ontmoetingslocaties op strategische plaatsen in het land: Leiden, Utrecht en Zwolle. We hebben een vierde flex- en ontmoetingsplek op het oog in het zuiden van het land. Vanuit deze locaties zetten we de nauwe samenwerking met HipHelpt en JobHulpMaatje voort

Leiden, De Bakkerij

De ovenruimte in De Bakkerij in Leiden

Al eeuwenlang wordt vanuit diaconaal centrum De Bakkerij hulp gegeven aan mensen die dat nodig hebben. Naast de diaconieën komen hier veel andere maatschappelijke organisaties samen om te werken en te vergaderen. Denk aan Humanitas, Stichting Present Leiden, de Goemoers en Stichting Vluchtelingenwerk Zuidwest Nederland. Elke ochtend komen alle huurders ('bewoners') van De Bakkerij in de ovenruimte (zie foto) samen voor een kop koffie en het uitwisselen van nieuwtjes. Een plek dus waar SchuldHulpMaatje, HipHelpt en JobHulpMaatje helemaal thuishoren, zeker nu ook onze locatie Voor Elkaar Leiden hierheen zal verhuizen.

Het adres van De Bakkerij is met ingang van 1 april het postadres van SchuldHulpMaatje Nederland.

Utrecht, vergadercentrum PKN

zithoek op de gang

De Protestantse Kerk Nederland heeft in Utrecht een groot vergadercentrum waar tal van maatschappelijke organisaties kantoorruimte huren. We worden hier samen met HipHelpt en JobHulpMaatje de nieuwe buren van enkele organisaties waar we al nauw mee samenwerken en/of de banden mee willen versterken, zoals Kerk in Actie. Er zijn genoeg zithoeken (zie foto) om elkaar te ontmoeten. Dat maakt samen met de centrale ligging dat deze locatie een prachtig knooppunt in ons netwerk is.

Zwolle, gebouw Scriverius

een ruimte in het gebouw Scriverius in Zwolle

Het gebouw Scriverius in Zwolle is voor veel medewerkers en partners van SchuldHulpMaatje, HipHelpt en JobHulpMaatje al jaren een min of meer vertrouwde werk- en ontmoetingsplek. Geldfit, als initiatief van SchuldHulpMaatje nu een zelfstandige organisatie, heeft hier de thuisbasis. JobHulpMaatje heeft hier al langer een vaste werkplek en ook het team van onze locatie Voor Elkaar Zwolle zit hier. Op deze plek ontmoeten we bovendien verschillende van onze partnerorganisaties, die met name op het gebied van data en techniek samen met ons zorgen dat achter de schermen alles naar behoren functioneert.