Algemene ledenvergadering van 26 mei 2021

Meld je nu aan!

26 mei Algemene Ledenvergadering

van 16.00 tot 17.30 uur

De Algemene Ledenvergadering van 26 mei zal vanwege de voortdurende coronamaatregelen opnieuw een online vergadering zijn. Het is in de huidige omstandigheden nog niet goed mogelijk om elkaar persoonlijk te ontmoeten.

Je kunt je hieronder aanmelden voor de online Algemene Ledenvergadering. Na je aanmelding ontvang je de inloggegevens die je nodig hebt om te kunnen deelnemen aan de digitale vergadering.

Aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering

Als je verhinderd bent, kun je je hier afmelden (niet verplicht).

De agenda en de overige vergaderstukken vind je onderaan deze pagina.

Voorbereidende informatiebijeenkomsten

Ter voorbereiding op de algemene ledenvergadering bieden we je de gelegenheid om in regionale bijeenkomsten het jaarresultaat 2020 en de voortgang van de plannen en ontwikkelingen te bespreken. In deze kleinere bijeenkomst is er wat meer ruimte voor verdieping en het beantwoorden van vragen.

17 mei 2021 in Meppel van 18.30 tot 20.00 uur
Kruiskerk, Thorbeckelaan 73

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst in Meppel

18 mei 2021 in Ede van 18.30 tot 20.00 uur
Open Hof, Hoflaan 2

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst in Ede

19 mei 2021 in Dordrecht van 18.30 tot 20.00 uur
Pauluskerk Zalencentrum, Albertine Agnesstraat 2

Aanmelden voor de informatiebijeenkomst in Dordrecht

20 mei 2021 digitale bijeenkomst van 09.30 tot 11.00 uur

Aanmelden voor de digitale informatiebijeenkomst

Digitaal stemmen – belangrijke aanwijzingen

Per locatie kan één stem worden uitgebracht. Dat kan in deze  ledenvergadering uitsluitend digitaal en voorafgaand aan de vergadering. Het stemformulier kun je downloaden onder het kopje ‘vergaderstukken’ onderaan deze pagina.

We verzoeken je vriendelijk om rekening te houden met de bijzondere omstandigheden en daarom:

  • De stem door de voorzitter te laten uitbrengen. Kan de voorzitter onmogelijk zelf stemmen, wijs dan een andere bestuurder uit je locatie aan om te stemmen. Let op: dit bestuurslid moet bij de Kamer van Koophandel zijn ingeschreven.
  • Je ingevulde stemformulier te sturen naar stemmingen@schuldhulpmaatje.nl. Via dit aparte e-mailadres kan de stemcommissie haar werk doen binnen de grenzen van de AVG.
  • Je stem in te dienen tussen 11 mei en uiterlijk 26 mei 8.00 uur 2021.
    NB: stemmen die worden ingediend vóór 11 mei of ná 26 mei 8.00 uur en stemmen die worden ingediend op een ander dan het genoemde e-mailadres zijn niet geldig.

De handleiding digitaal stemmen kun je onderaan deze pagina downloaden.

Vragen

Graag geven we alle leden de gelegenheid om hun vragen vooraf te stellen tijdens een van de regionale (online) bijeenkomsten op 17, 18, 19 en 20 mei.

Vergaderstukken

1. Agenda en vergaderset algemene ledenvergadering 26 mei 2021
Download de agenda en vergaderset ,
Het stemformulier,
het proces van de stemcommissie bij het stemmen per mail,
het concept jaarverslag 2020 
en het verslag van de ALV november 2020.

2. Over de gang van zaken tijdens een algemene ledenvergadering
Download hier: hoe verloopt de Algemene Ledenvergadering
en de handleiding digitaal stemmen.

Archief

1. Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 Ik ben er voor jou
Download het Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

2. Beleidsplan 2020
Download het Jaarplan 2020.

3. Statuten en reglementen van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Download de statuten en reglementen.

4. Nieuwsbrieven voor bestuurders
Alles nieuwsbrieven sinds januari 2018 staan in het nieuwsbrievenarchief.