Geldfit.nl

We zijn hard aan het werk voor nog een nieuwe website: Geldfit.nl. Het concept is hetzelfde als Moneyfit.nl. Mensen vinden er informatie over oplossingsmogelijkheden of hulp bij het (weer) op orde krijgen van de financiële situatie. Op deze manier kunnen we mensen preventief benaderen, voordat hun schulden uit de hand lopen.
De website benadert geldzaken positief, het woord schuld komt er niet voor.

Ook ‘kunnen we een deel van Geldfit.nl inrichten met lokale gegevens. Dat betekent dat iemand direct informatie vindt over de mogelijkheden voor hulp in zijn eigen woonplaats.

Pilot

Bij de start van Geldfit richten we de lokale pagina’s in voor vier plaatsen: Zwolle, Deventer, Leiden en Amsterdam. Wanneer de pilot succesvol blijkt, breiden we het aantal lokale pagina’s verder uit. Voor Geldfit.nl werken we samen met verschillende organisaties en bedrijven zoals Stichting Lezen en Schrijven, Zilveren Kruis en de Rabobank.

[edit: 14 juni] Geldfit.nl is gelanceerd

Per 14 juni staat de website online en is deze te benaderen voor bezoekers. Kijk nu op geldfit.nl en bezoek de site.