Steeds meer inlooppunten voor mensen met geldzorgen dankzij Samen Erop Vooruit

Inlooppunt Almere Samen Erop Vooruit

In Almere werken vrijwilligersorganisaties waaronder SchuldHulpMaatje samen in een inlooppunt waar mensen met geldzorgen terecht kunnen. Het inlooppunt in Almere is een van de meer dan 160 inlooppunten in Nederland. Het groeiende aantal inlooppunten is het resultaat van Samen erop vooruit, een actieprogramma waarvan SchuldHulpMaatje mede-initiatiefnemer is. Met als doel meer mensen met financiële zorgen te helpen.

Bij  het lokale inlooppunt in Almere waren deze week Justine Ruitenberg, programmadirecteur Armoede en Schulden bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en Micha Mos, de nieuwe wethouder in Almere, te gast. In de bibliotheek van Almere bundelen vrijwilligersorganisaties SchuldHulpMaatje Almere, Humanitas, het Leger des Heils en de Organisatie Caribische Nederlanders (Ocan) hun krachten. Hier bieden ze tools en ondersteuning voor inwoners met geldzorgen, door bijvoorbeeld samen de potjes-check in te vullen.

Passende hulp
Tijdens een interactieve middag laten de organisaties het belang van een goede lokale samenwerking zien. De ervaringsverhalen van zowel de vrijwilligersorganisaties als een ervaringsdeskundige laten zien wat er in de afgelopen tijd bereikt is. Peter Rijsdijk, algemeen directeur van SchuldHulpMaatje Nederland, benadrukt het belang van vroegtijdige hulp bij geldzorgen. “In de periode dat je vanwege schaamte geen hulp zoekt, lopen schulden op. We helpen mensen graag, het liefst zelfs voordat er schulden zijn, om weer grip te krijgen op hun financiën. Een lokaal inlooppunt is een hele laagdrempelige manier voor inwoners om op tijd hulp in te schakelen, die past bij hun situatie.”
Saskia Kouters, voorzitter van SchuldHulpMaatje Almere vertelt: “Vanuit de samenwerking tussen Ocan, Leger des Heils, Humanitas en SchuldHulpMaatje zetten wij de mens centraal. We kijken vervolgens welke organisatie een hulpvrager het beste kan helpen. Zo zoeken we voor iedere hulpvrager de best passende hulp.”
(artikel gaat verder onder de video)


Dichtbij de Almeerders
Micha Mos, wethouder Armoedebeleid en Schuldhulp bij gemeente Almere, vindt het mooi om te zien hoe de lokale samenwerking vorm krijgt: “We hebben veel aanbod rondom vrijwillige schuldhulp in Almere, maar zelfs dan kan het tekortschieten, als mensen niet weten hoe ze de hulp moeten aanvragen. Samen met de partners in de stad zorgen we nu voor een betrouwbaar aanbod, dichtbij de Almeerders. Ik ben erg trots op wat de samenwerkende partners in Almere voor elkaar hebben gekregen.”

Budgetmaatje én ervaringsdeskundige
Brida Dekker is als Budgetmaatje én als ervaringsdeskundige aanwezig bij de bijeenkomst. Ze vertelt hoe ze zelf in het verleden in de schuldsanering terecht kwam na een vechtscheiding. Het is voor haar een zware tijd, maar ze is strijdbaar: “Een paar jaar geleden heb ik mijzelf beloofd dat dit mij en mijn omgeving nooit meer gaat gebeuren. Ik heb mij laten omscholen en ben begin dit jaar afgestudeerd en gestart als Budgetmaatje bij Humanitas. Door de potjes-check kwam ik erachter dat ik al jaren recht heb op individuele inkomenstoeslag. Dat heb ik nooit geweten. Ik wil nu mijn ervaring en kennis inzetten om andere mensen te helpen.”

Vroegtijdige hulp
Aan het eind van het programma vertelt Justine Ruitenberg dat ze blij is met de uitnodiging om een kijkje te nemen bij het inlooppunt in Almere. “Twee jaar geleden zaten we bij elkaar met als doel om 60 lokale inlooppunten te realiseren in Nederland. Ondertussen zijn dat er al 160 in totaal, met nog meer fysieke plekken in het verschiet. De Samen erop vooruit-aanpak sluit aan bij het netwerk van inwoners en dat werkt. Het is en blijft een uitdaging, maar ik hoop dat steeds meer mensen op deze manier vroegtijdig de weg naar hulp vinden!”

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.