Pilot Samen Duurzaam Helpen voor mensen met geldzorgen krijgt vervolg in Leiden en Hoofddorp

Ondertekening Samen Duurzaam Helpen

Om meer mensen met geldzorgen in een vroeg stadium te kunnen helpen, startten SchuldHulpMaatje Nederland en Stichting Zorg en Zekerheid begin 2023 het pilotproject ‘Samen Duurzaam Helpen’. Mede door de aansluiting van het Achterstandsfonds Hollands-Midden, Amstelland en Haarlemmermeer (HMAH) kan de pilot in de Leidse wijk De Mors worden voortgezet en uitgebreid. Bij het project werken de initiatiefnemers samen met ketenpartners in zorg en welzijn.

Geldzorgen en schulden slecht zijn voor de gezondheid en uiten zich vaak in fysieke of psychische klachten. Zorgprofessionals zien regelmatig patiënten of cliënten met geldzorgen. In de Leidse wijk De Mors startte in maart 2023 een pilot met het project Samen Duurzaam Helpen. Hierin zijn zorg- en welzijnsorganisaties nauw betrokken bij de hulpverlening aan mensen met geldzorgen. Er zijn handvatten aangereikt om beter het gesprek over financiële problemen aan te gaan en door te verwijzen naar organisaties voor verdere hulp.

Deze netwerkbenadering heeft in De Mors geleid tot een grote toename van het aantal bezoekers van het inloopspreekuur ‘Papier en geld’. “In 2023 konden we 250 mensen helpen, in de eerste vijf maanden van 2024 stond de teller al op 183 aanvragen”, aldus Angela de Jong, als directeur van Stichting Voor Elkaar Leiden uitvoerder van SchuldHulpMaatje Leiden. “De zorgprofessionals die al in deze pilot samenwerken met SchuldHulpMaatje merken dat dit werkt en zijn enthousiast.”

Vervolg in Leiden-Zuidwest, Leiden-Noord en Graan voor Visch in Hoofddorp
Het succes van de pilot was voor Zorg en Zekerheid, het Achterstandsfonds HMAH en SchuldHulpMaatje Nederland reden om de handen ineen te slaan voor een uitbreiding van Samen Duurzaam Helpen. Met dit vervolg wordt dit project in De Mors voortgezet en uitgebreid naar de wijken Leiden-Zuidwest (Bos- en Gasthuisdistrict) en Leiden-Noord.

Hetzelfde geldt voor de wijk Graan voor Visch in Hoofddorp, waar SchuldHulpMaatje Haarlemmermeer samen met partners op verschillende plekken inloopspreekuren is gestart. In deze wijken in Leiden en Hoofddorp wonen relatief veel huishoudens met risico op beginnende schuldenproblematiek of al bestaande problematische schulden.

Meedoen levert de al drukbezette zorgverleners geen extra werk op. Zij krijgen handvatten om geldzorgen te signaleren en mensen door te verwijzen naar hulp. Veel mensen met financiële zorgen zijn namelijk niet in beeld bij schuldhulpverlening. De drempel om hulp te vragen aan bijvoorbeeld de gemeente is hoog. Als je geldzorgen hebt, praat je makkelijker met de huisarts of fysiotherapeut.

Veelbelovend project
Zorg en Zekerheid en het Achterstandsfonds HMAH dragen financieel bij aan het vervolg van het project. Samen met SchuldHulpMaatje zetten deze partijen in op een planperiode van drie jaar, waarbij voor de financiering ook de samenwerking met gemeenten en andere fondsen wordt gezocht.

“Samen Duurzaam Helpen is een veelbelovend project met hele mooie resultaten in De Mors”, reageert Casper van den Bergh namens Zorg en Zekerheid. “Het zou mooi zijn als het structureel gefinancierd én opgeschaald kan worden, in Zuid-Holland Noord maar ook elders in Nederland.”  

‘Veel gezondheidsproblemen te herleiden tot schulden’
Voor het Achterstandsfonds HMAH speelt mee dat gezondheidsklachten als gevolg van financiële stress een grote druk op de zorg leggen. Vooral huisartsen ervaren deze druk al heel snel. Een inloopspreekuur vanuit het sociaal domein en doorstroom naar hulpverlening voorkomt extra werkdruk in huisartsenpraktijken. “Waar gedegen schuldhulpverlening is, zie je een afname van de zorgvraag en daarmee een afname van zorgkosten. Want veel gezondheidsproblemen zijn te herleiden tot schulden”, aldus Frans Zonneveld, voorzitter van het Achterstandsfonds HMAH.

Peter Rijsdijk, algemeen directeur van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland, bevestigt het belang van vroegtijdige hulp aan mensen met geldzorgen. “Zeker als je weet dat mensen gemiddeld vijf jaar wachten totdat ze hulp inschakelen bij schulden. Hoe eerder je erbij bent, hoe beter je mensen kunt helpen. De pilot van Samen Duurzaam Helpen is daar een mooi voorbeeld van.”

Op de foto (van link naar rechts): Frans Zonneveld (Achterstandsfonds HMAH), Peter Rijsdijk (Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland) en Casper van den Bergh (Zorg en Zekerheid) zetten hun handtekening onder het plan voor het vervolgpilotproject Samen Duurzaam Helpen.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.