Nieuws

Jaarverslag: inzet op preventie werkt

Steeds meer huishoudens op tijd geholpen

SchuldHulpMaatje heeft in 2017 een methode ontwikkeld om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen. Die inzet op preventie werkt, blijkt uit het SchuldHulpMaatje Jaarbericht 2017.   Het aantal mensen dat hulp zocht bij SchuldHulpMaatje is in het afgelopen jaar anderhalf keer zo groot geworden. Bij ruim driekwart van die hulpvragen was nog geen sprake van een traject van schuldhulpverlening. Dat zijn hoopgevende resultaten, aangezien schuldenpreventie de samenleving jaarlijks handenvol geld bespaart.

omslag Jaarbericht 2017

Persoonlijk leed

Het gaat goed met de Nederlandse economie en toch neemt de schuldenproblematiek niet af. Maar liefst een op de vijf huishoudens heeft te maken met schulden. De mensen die het betreft, praten daar liever niet over. Een hulpvrager van SchuldHulpMaatje: “Ik wilde het zelf oplossen, de schaamte was groot. In het begin durfde ik niet eens met mijn maatje af te spreken op plekken waar andere mensen mij konden zien.” Voordat mensen hun schaamte hebben overwonnen en hulp inschakelen zijn de schulden hoog opgelopen, en daarmee ook het persoonlijke leed en de maatschappelijke kosten. Professionele schuldhulpverlening kost de samenleving namelijk veel geld, gemiddeld zo’n € 100.000 per traject.

Samenwerken noodzakelijk

“Preventie is in onze ogen de beste methode om het enorme schuldenprobleem terug te dringen,” zegt Peter Rijsdijk, algemeen directeur. Ook gemeenten erkennen in toenemende mate het belang van schuldenpreventie, maar komen er vaak nog niet aan toe om de kansen op dit terrein te benutten. Een goede samenwerking maakt het mogelijk om mensen met dreigende schulden op tijd te vinden, bereiken en helpen. “Onderzoek laat zien dat we dankzij onze samenwerking meer mensen kunnen helpen en vaak met betere resultaten op de langere termijn,” zegt Kees van Geffen, wethouder in Oss, in het jaarbericht over SchuldHulpMaatje.

Nieuwe methode vroegsignalering

SchuldHulpMaatje ontwikkelde met de gemeenten Den Haag, Delft, Zoetermeer en Leiden in 2017 een  bruikbare methode van vroegsignalering. Met data-analyse is het mogelijk om in kaart te brengen in welke postcodegebieden het risico op schulden groot is. De bewoners in die gebieden krijgen via gerichte campagnes concrete adviezen om hun financiële huishouding gezond te maken.

Websites waar gerichte tips en tools worden geboden blijken goed te werken om mensen met dreigende schulden te helpen om in actie te komen. In 2017 werden 24.000 mensen op deze manier geholpen. Nog eens 8.300 hadden wat meer ondersteuning nodig en kregen persoonlijke begeleiding van een van de 1.800 deskundig opgeleide maatjes. Dat de inzet van vrijwilligers werkt, is al veel langer bekend. Uit onderzoek blijkt dat de kostenbesparing voor de samenleving vaak driemaal zo hoog is als de investering (Regioplan 2011). Dat SchuldHulpMaatje is gegroeid met zeven nieuwe locaties en 633 nieuwe getrainde maatjes is dan ook goed nieuws.

Aparte aanpak voor jongeren

Er zijn grote stappen gezet om ook jongeren preventief te bereiken. De website Moneyfit.nl blijkt een schot in de roos. Om jongeren ook offline te bereiken experimenteerden vier pilotplaatsen met diverse methoden. Ze waren bijvoorbeeld aanwezig op evenementen en organiseerden inloopspeekuren. Met de lessen die zij daaruit trokken kunnen de andere SchuldHulpMaatje-locaties hun voordeel doen. De pilot was mogelijk dankzij Fonds 21.

Onbetaalbaar

Voor de mensen die bij SchuldHulpMaatje hebben aangeklopt, is de hulp van de maatjes niet in geld uit te drukken. ‘Ik huilde van geluk toen ik John als maatje kreeg. Het is fantastisch dat hij me wil helpen bij mijn administratie. Hij is mijn steun en toeverlaat. Echt een kanjer,’ zegt K., die nog geen schulden had, maar niet wist hoe hij dat zo moest houden.

Joost Schelling, voorzitter Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland: “Wie zonder schulden weer op weg kan, ervaart concreet wat goedheid en genade betekent. Ik dank dan ook al onze vrijwilligers, medewerkers van het Landelijk Servicepunt, bestuursleden, betrokken kerken en organisaties, fondsen en landelijke en gemeentelijke overheden die ons werk mogelijk maken.”

In 2018 wil SchuldHulpMaatje de samenwerking met gemeenten en kerken intensiveren, om nog effectiever te kunnen inzetten op vroegsignalering. Want alleen samen lukt ‘t!

Download hier het SchuldHulpMaatje Jaarbericht 2017.

Moneyfit verbetert aanpak om jongeren met schulden te bereiken

Wat goed gaat, kan altijd nog beter. Daarom heeft Moneyfit (voorheen SchuldHulpMaatje Jong) in 2017 in Den Haag, Haarlem, Utrecht en Zwolle een pilot gedraaid om te kijken hoe we jongvolwassenen nog beter kunnen ondersteunen bij het voorkomen en oplossen van schulden. De vier locaties hebben uitgebreid geprobeerd welke initiatieven het meest geschikt zijn om met jongeren in contact te komen. Met de jongerenmaatjes samen hebben we bovendien gewerkt aan verbetering van de toerusting van deze gespecialiseerde vrijwilligers. Het project leverde een bruikbare lijst van aanbevelingen op.

Praten over geld is taboe

Het blijkt niet mee te vallen om met jongeren in gesprek te raken over geld. Geldzaken en schulden zijn een taboe. Studenten vragen zich wel degelijk af of ze hun studiefinanciering en overige geldzaken wel goed onder controle hebben, maar praten er liever niet over. Op festivals en studentenfeesten zijn ze nog minder in de stemming over serieus over geld na te denken. De beste insteek bleek een laagdrempelige speelse benadering op speciale evenementen, die op preventie inspelen. Een voorbeeld daarvan is het Armoedefestival in Utrecht, waar deelnemers het ‘Wat kost het’-spel konden spelen.


Lees meer

Armoede bestrijden doe je samen!

Niet alleen vandaag, maar vandaag in het bijzonder, staat SchuldHulpMaatje stil bij armoede. Zo ook vorige week, tijdens de Expertmeetings MoneyFit in Zwolle, Ede en Leiderdorp. Samen met ambtenaren, maatschappelijke organisaties en vrijwilligers van SchuldHulpMaatje uit 68 gemeentes organiseerde SchuldHulpMaatje Nederland drie speciale dagen over armoede onder jongeren in Nederland.

Tijdens deze middagen werd er geluisterd naar verschillende experts, jongeren en ervaringsdeskundigen op het gebied van het vinden, bereiken en verder helpen van jongeren in armoede. Met elkaar zochten de partijen naar manieren om jongeren met geldproblemen in gemeentes daadwerkelijk te traceren en hen  wezenlijk hulp te bieden. SchuldHulpMaatje Nederland biedt gemeentes hierbij ook haar hulp aan middels de jongerenaanpak MoneyFit.

Lees meer

SchuldHulpMaatje feliciteert Kansfonds met 60 jaar omzien naar mensen!

Vandaag op 7 september 2017 viert Kansfonds haar 60-jarig jubileum. Al 60 jaar zet Kansfonds zich om kwetsbare mensen te helpen zodat niemand buitengesloten raakt. Kansfonds steunt ieder jaar meer dan 500 projecten. Vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje Nederland wordt jaarlijks mede door Kansfonds gefinancierd.

Kansfonds en SchuldHulpMaatje Nederland hebben beiden als missie om mensen in nood te helpen. Kansfonds heeft in de afgelopen jaren tientallen locaties van SchuldHulpMaatje helpen opstarten. Dit houdt in dat SchuldHulpMaatje-locaties hun vrijwilligers en Maatjes kunnen trainen om mensen te helpen op financieel gebied. Lees meer

Meer aandacht voor laaggeletterdheid bij schulden – samenwerking SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen & Schrijven

Achttien procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Bij mensen die te maken hebben met schulden is dit percentage echter hoger. SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen & Schrijven hebben daarom samen een training ‘Laaggeletterdheid’ voor Maatjes, vrijwilligers, ontwikkeld om mensen met schulden te bereiken en verder te helpen. De online training is vanaf deze week, de Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september) beschikbaar voor de vrijwilligers.

Voorbeeld uit de e-learning voor vrijwilligers van SHM.

 

Lees meer

Oplossingen voor voorkomen van schulden bij burger – Publicatie Eenvoud loont door RVS

Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bracht maandag een adviesrapport uit over oplossingen om schulden te voorkomen. Schulden ontstaan door een samenspel van persoonlijke en omgevingsfactoren, zoals beperkte financiële vaardigheden, een gering netwerk en een laag (onzeker) inkomen. Het RVS presenteert hiervoor drie oplossingen: het vereenvoudigen van ingewikkelde systemen en regels van de overheid, mensen moeten eenvoudiger en sneller toegang krijgen tot hulp bij financiële problemen en er moet meer verantwoordelijkheid worden gelegd bij (potentiële) schuldeisers. De RVS roept overheden, bedrijven en maatschappelijke organisatie op om de oplossingsrichtingen in  de praktijk te brengen. Lees hier het hele rapport: Eenvoud loont

Geldfit in de lucht

 

Vandaag is de nieuwe online portal Geldfit.nl gelanceerd. Doel van de website is om financiële problemen bij Nederlanders te voorkomen of vroegtijdig te signaleren. Geldfit is een samenwerking van SchuldHulpMaatje en landelijke en plaatselijke organisaties. Dit maakt een financiële hulpketen mogelijk, die een schuldensituatie kan voorkomen of kan helpen deze zo spoedig mogelijk op te lossen. Organisaties die willen aansluiten bij Geldfit worden daartoe van harte uitgenodigd.
Lees meer

Driekwart kinderen betrokken bij schulden

Niet alleen volwassenen lijden onder schulden, maar ook kinderen worden hier indirect de dupe van. Bij driekwart van de situaties waarbij volwassenen om hulp vragen bij SchuldHulpMaatje, zijn kinderen onder de 18 jaar betrokken. Vandaag op de Internationale Dag van het Kind staat SchuldHulpMaatje Nederland stil bij wat hun maatjes (vrijwilligers) in schrijnende situaties hebben betekend voor zowel ouders als kinderen. Het afgelopen jaar zijn er 23% meer mensen geholpen en zijn in totaal 1.300 crisissituaties zoals dreigende beslagleggingen, huisuitzettingen en waterafsluitingen voorkomen.
Deze cijfers publiceerde SchuldHulpMaatje Nederland deze week in het jaarverslag over 2016.

Lees meer

Ridder in de orde van Oranje-Nassau

 

 

 

 

 

De heer Peter Schreuder uit Nijkerk ontving de versierselen van Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Peter Schreuder is voorzitter van het Nijkerks Diaconaal Beraad. Deze organisatie is initiatiefnemer en uitvoerder van SchuldHulpMaatje in Nijkerk. Daarnaast is hij initiatiefnemer en secretaris van de Stichting Kerken in de Schijnwerper in Nijkerk, lid van de WMO Adviesraad en is hij actief in de Hervormde Wijkgemeente De Fontein. Voorheen vervulde de heer Schreuder nog al van andere bestuursfunctie.

koninklijke onderscheiding SchuldHulpMaatje

Bij de jaarlijkse lintjesregen bleek opnieuw waardering  voor de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje. Gerard Braamhaar, bestuurslid bij SchuldHulpMaatje Wierden werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau als beloning voor zijn inzet.