Nieuws

Mensen kopje onder door digitalisering

Digitalisering rukt op.  De opvatting dat mensen financieel zelfredzaam moeten zijn rukt tegelijkertijd ook op. En daar gaat het mis. Veel mensen blijken niet computervaardig genoeg om de digitale ontwikkelingen te kunnen bijbenen en raken in de problemen.
Overheid en instellingen mogen niet zonder meer uitgaan van de zelfredzaamheid van mensen. Waar moet je rekening mee houden en hoe benader je deze kwetsbare groep mensen?  SchuldHulpMaatje schreef er samen met NIBUD een artikel over in Sociaal Bestek, nr.5 2016

Hulp op maat doet wonderen

Denk mee met mensen met schulden en biedt ze begeleiding aan. Regels zijn nooit een doel op zich en maakt  hulp op maat mogelijk. Dat is de strekking van een artikel van SchuldHulpMaatje in het augustus/septembernummer van Sociaal Bestek. De praktijk wijst uit dat een begeleiding op maat er toe bijdraagt dat veel mensen gemotiveerd hun financiële problemen willen aanpakken.

2016 4-47 Sociaal Bestek

 

Koning bezoekt SchuldHulpMaatje Enschede

Dinsdag 7 juni sprak Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander, samen met staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken) verschillende projecten in Enschede voor mensen met schulden. Hij sprak er ook met een SchuldHulpMaatje, samen met zijn bejaarde hulpvraagster. De Koning bleek goed op de hoogte van de problematiek.

Lees meer

Jaarverslag 2015 – Hulpvragen nemen toe

1500  SchuldHulpMaatjes investeerden 194.000 uur om 4.960 mensen met financiële problemen een helpende hand toe te steken. 135.000 Mensen bezochten de websites van SchuldHulpMaatje voor advies en hulp. Bij ruim 67 procent van de hulpvragen zijn kinderen beneden de 18 jaar betrokken.
Dit zijn cijfers uit het jaarverslag 2015. Het is het eerste jaarverslag van SchuldHulpMaatje nadat we in 2014 omschakelden van projectfase naar een landelijke vereniging. We sloten 2015 af met 76 leden, die actief zijn in 105 burgerlijke gemeenten.
Lees meer

Burgerperspectief op schuldhulpverlening

Mensen met schulden zijn niet zo zelfredzaam als je denkt. Daarom mag niemand worden buitengesloten van schuldhulpverlening. En maatwerk en persoonlijke ondersteuning zijn noodzakelijk om hen succesvol te kunnen helpen. Dat is een belangrijke conclusie uit het rapport Burgerperspectief op schuldhulpverlening van de Nationale Ombudsman. Praktijkervaring van SchuldHulpMaatje is meegenomen in het onderzoek.

Lees meer

Voordracht Ariënsprijs

SchuldHulpMaatje in Soest en Oude IJsselstreek zijn voorgedragen voor de Ariënsprijs 2016.

De Ariënsprijs is bedoeld voor diaconale organisaties die zich inzetten voor zorg en barmhartigheid, gerechtigheid, verzoening en vergeving. De prijs is in 2003 in het leven geroepen door het aartsbisdom Utrecht en wordt één maal per drie jaar uitgereikt.
De naam voor de prijs is ontleend aan Alfons Ariëns, een priester uit de vorige eeuw die zich inzette voor in armoede verkerende gezinnen in Twente.

De prijsuitreiking is op 1 oktober in de Eusebiuskerk in Arnhem. Het is mogelijk een stem uit te brengen: www.dkci-utrecht.nl

Je hebt een arm om je schouder nodig

In het Reformatorisch Dagblad van 12 april vertelt oud-scholier Lennard wat het betekent om schulden te hebben. ‘Ik leefde maanden op water en rijst en werkte 120 uur per week om mijn schulden af te lossen.’ Met hulp van zijn maatje kwam hij er weer bovenop.

Huurachterstand is een actueel probleem in Nederland. Lennard benadrukt  met zijn verhaal in het RD het belang van tijdige hulp.

Bijdrage aan daling huisuitzettingen

Dankzij tijdige interventie van maatjes droeg SchuldHulpMaatje in 2015 voor ruim 20 procent bij aan de daling van het totaal aantal huisuitzettingen door woningcorporaties.

Het aantal huisuitzettingen liep in 2015 terug met 395 caussen ten opzichte van 2014. Daarvan komen er 80 op ‘het conto’ van SchuldHulpMaatje.  Samenwerking met woningcorporaties blijkt effectief te zijn.  Lees meer

Werkbezoek staatssecretaris Klijnsma

Maandag 11 april bezoekt staatssecretaris Jetta Klijnsma van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid het wijkteam Oud Oost in Leeuwarden. Het is een van de armste wijken van Nederland. Doel van haar werkbezoek is om zich op de hoogte te stellen van de samenwerking tussen SchuldHulpMaatje en het Sociale Wijkteam. Lees meer