Schuldhulpmaatje - over ons

Inspraak- en inspiratiebijeenkomsten najaar 2023
  • Meppel: donderdag 5 oktober 2023 (17.30-21.00 uur): De Kruiskerk, Thorbeckelaan 73, 7942 CM Meppel. Let op: in Meppel is er vanaf 19.15 uur alleen een programma voor bestuurders. 
  • Houten: zaterdag 7 oktober 2023 (10.00-13.15 uur): De Lichtboog, Kruisboog 22, 3994 AE Houten
  • Heeswijk Dinther: donderdag 12 oktober 2023 (17.30-21.00 uur): Abdij van Berne, Abdijstraat 49, 5473 AD Heeswijk Dinther

GEANNULEERD: Wierden: dinsdag 10 oktober 2023 (17.30-21.00 uur)

Meld je nu aan!

Aanmelden voor een inspraak- en inspiratiebijeenkomst


Vergaderstukken

Bereid je goed voor op de bijeenkomst door deze documenten door te nemen

Vergaderset I&I najaar 2023


Jaarplan hoofdlijnen 2024


Thema: communicatie als cruciale voorwaarde voor succes

Goed communiceren blijkt in de praktijk altijd lastiger dan we denken. Niet uitgesproken verwachtingen, andere opvattingen en rollen en taken die door elkaar heen lopen maakt het allemaal niet eenvoudiger. Voor SchuldHulpMaatje is goed communiceren een belangrijke voorwaarde voor een optimale samenwerkingsrelatie, zowel binnen je eigen locatie als met gemeenten en samenwerkingsverbanden.

Maar hoe sluiten we aan bij de taal, leefwereld en verantwoordelijkheid van de ander, zodat we elkaars wensen, belangen en doelen begrijpen? In oktober gaan we met dit onderwerp interactief aan de slag tijdens de Inspraak- en Inspiratiebijeenkomsten (I&I). Trainers van VanBinnenuit staan met ons stil bij 'luistervaardigheid’.

Na een plenair startmoment over dit thema, waarin we ook onze lokale casuïstiek kunnen delen, gaan coördinatoren samen aan de slag in een verdiepingsprogramma. Voor bestuurders is er ruimte voor inspraak en vragen over het concept jaarplan, begroting en ledentarieven 2024.


Programma inspraak- en inspiratiebijeenkomsten najaar 2023

17.30 uur Inloop met broodje

18.30 uur Plenair inspiratiemoment over communicatie als cruciale voorwaarde voor succes

19.15 uur Workshop voor coördinatoren met verdieping op het thema voor hun eigen locatie. Inspraak voor bestuurders over het concept jaarplan, de concept begroting en de ledentarieven waarover op de ALV van 25 november a.s. besluitvorming volgt.

20.45 uur Afsluiting met koffie en thee

De bijeenkomst op zaterdag heeft hetzelfde programma, maar start om 10.00 uur met koffie en thee en eindigt met een lunch van 12.30-13.15 uur.Archief

1. Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 Ik ben er voor jou
Download het Meerjarenbeleidsplan 2021-2026 van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland.

2. Beleidsplan 2023
Download het Jaarplan 2023.

3. Statuten en reglementen van Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
Download de statuten en reglementen.

4. Nieuwsbrieven voor bestuurders
Alles nieuwsbrieven sinds januari 2018 staan in het nieuwsbrievenarchief.

5. Ledenonderzoek
Download het ledenonderzoek van eind 2019 uitgevoerd door Transmissie.