Schuldhulpmaatje - over ons

Jaarverslag 2023


Samen Geluk(t)

In 2023 stond SchuldHulpMaatje Nederland stil bij haar 12,5 jarig bestaan. Samen Geluk(t) was het thema van dit jubileum en is ook de rode draad in de geschiedenis van SchuldHulpMaatje. Het belangrijkste resultaat: de vele tienduizenden mensen die dankzij een SchuldHulpMaatje weer licht konden zien in de duisternis. Zij werden geholpen naar financiële zelfredzaamheid, voor hen was er een luisterend oor zonder oordeel. En dat blijft hard nodig, want ondanks onze groei in aantal hulpvragen van 12 procent groeit ook het aantal huishoudens met problematische schulden.

We bedanken alle vrijwilligers, partners, fondsen en medewerkers die dat in de afgelopen 12,5 jaar mogelijk maakten.
Samen Geluk(t) betekent voor SchuldHulpMaatje:

  • Altijd samen met anderen. We bouwen voortdurend aan onze netwerken. Ook in 2023 verstevigden we bestaande allianties, zoals de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp, die werd uitgebreid met Ocan, de vrijwilligersorganisatie die zich richt op de positieverbetering van Caribische Nederlanders.
  • In samenwerking met anderen verbreden we onze aanpak van hulp bij financiële zorgen naar alles wat een mens nodig heeft om het goede leven te kunnen leiden. De Keten van Hoop is hiervan een goed voorbeeld: organisaties die elkaar aanvullen om mensen de hulp te bieden die zij nodig hebben.
  • Samenwerking is een vliegwiel in het bieden van hulp. Dat bewijst ook Samen Erop Vooruit. SchuldHulpMaatje was mede-initiatiefnemer van dit actieprogramma om noodhulp te bieden aan voor mensen die door de hoge inflatie en energieprijzen niet meer wisten rond te komen. Op vele plekken in Nederland werden in samenwerking met de Nederlandse Schuldhulproute, de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp en anderen inlooppunten gerealiseerd, waar mensen onder andere een potjescheck konden laten doen om geen financiële mogelijkheden over het hoofd te zien.


Mensen nog eerder bereiken, voordat schulden ontstaan, dat is een van onze grotere ambities de komende jaren. We willen daarbij letterlijk dichtbij mensen komen, waar soms de overheid of partijen als banken en verzekeraars dat zelf niet lukt. Bijvoorbeeld met inlooppunten voor hulp, die zoveel mogelijk een blijvende plek in de buurt krijgen. En door lokale samenwerking te blijven uitbouwen. Zoals met zorg- en welzijnsprofessionals. Want ook daarmee komen we vroegtijdig in contact met mensen met geldzorgen en kunnen we hen via een spreekuur of een Maatje direct hulp bieden.

Lees meer over onze resultaten in 2023


Download het jaarverslag 2023 en het kortere jaarbericht 2023

Of bekijk onze resultatenpagina.

Eerdere jaarverslagen staan op de pagina Publicaties.

Video's zijn te vinden op onze video-pagina.