Klachtenregeling

We vinden het belangrijk dat je je veilig voelt bij SchuldHulpMaatje en dat je zo goed mogelijk wordt geholpen. Ben je niet tevreden over hoe iemand van SchuldHulpMaatje met je omgaat? Bekijk de klachtenregeling voor hulpvragers. Of lees hieronder wat je kunt doen.

Wat kun je doen als je niet tevreden bent?

Praat met de persoon. Ga eerst in gesprek met degene over wie je niet tevreden bent. Als het gesprek jouw probleem niet heeft opgelost, dan kun je een klacht indienen. Als je jouw probleem liever niet zelf met deze persoon bespreekt, neem dan contact op met de vertrouwenspersoon of de klachtenfunctionaris.

Klacht indienen. Als praten niet helpt of je wilt dit liever niet alleen met die persoon doen, kun je een klacht indienen.

  • Neem contact op met de klachtenfunctionaris van jouw SchuldHulpMaatje-locatie.
  • De klachtenfunctionaris probeert het probleem met jullie op te lossen. Als dat lukt, dan meldt de klachtenfunctionaris dit aan het bestuur.
  • Als het probleem niet wordt opgelost, gaat het naar het bestuur. De klachtenfunctionaris vertelt aan het bestuur wat hij vindt van jouw klacht en wat het bestuur kan doen. Het bestuur beslist wat er daarna gebeurt.


Wil je eerst praten met iemand buiten SchuldHulpMaatje?

Je kunt praten met een vertrouwenspersoon. Hij of zij luistert, weet wat je kunt doen en helpt je daarbij. Elke SchuldHulpMaatje-locatie heeft een vertrouwenspersoon. De contactgegevens vind je op de pagina Locaties.


Klacht over grensoverschrijdend gedrag of bestuurder

Gaat jouw klacht over het gedrag van iemand die over jouw grenzen is gegaan of over een bestuurder van SchuldHulpMaatje? Stuur dan je klacht naar klachten@schuldhulpmaatje.nl.

  • Klachten over grensoverschrijdend gedrag gaan naar een speciale commissie buiten SchuldHulpMaatje.
  • Klachten over bestuurders gaan naar de landelijke klachtenfunctionaris van SchuldHulpMaatje.

Twijfel je bij wie je moet zijn? Vraag de vertrouwenspersoon om hulp of mail naar klachten@schuldhulpmaatje.nl.


Landelijke vertrouwenspersonen

Lenny van de Brink, Cees Geluk en Ischa de Waard
e-mail: vertrouwenspersoon@schuldhulpmaatje.nl
telefoon: 06 25 190 895


Door een klacht in te dienen, ga je akkoord met de klachtenregeling van SchuldHulpMaatje.

Ben je (vrijwillig) medewerker van SchuldHulpMaatje? Kijk dan hier voor de klachtenregeling voor medewerkers.