Nieuwsoverzicht: corona en schulden

SchuldHulpMaatje verwacht dat veel huishoudens door de coronacrisis in financiële problemen zullen komen en onze hulp nodig zullen hebben.  Deze pagina biedt een overzicht van relevant nieuws over corona en geldzaken en tips om problemen te voorkomen of te beperken.

Onze lokale bestuurders, coördinatoren en Maatjes worden via e-mail op de hoogte gehouden.

Wat kun je zelf doen om financiële problemen door corona te voorkomen?

  1. Wacht niet af! Vraag zo snel mogelijk om uitstel van betaling of een betalingsregeling als je een rekening nu niet kunt betalen.
  2. Houd overzicht over je geldzaken, juist nu. Had je nog geen huishoudbudget gemaakt, doe dat dan zo snel mogelijk en probeer je uitgaven en inkomsten in balans te houden of te krijgen. Het Nibud geeft een handleiding.
  3. Vraag hulp als je er zelf niet uitkomt. Zo snel mogelijk, want voorkomen is beter dan genezen. Op Geldfit.nl krijg je persoonlijk advies over jouw financiële situatie.
  4. Neem contact op met SchuldHulpMaatje in jouw woonplaats als je persoonlijke hulp van een Maatje wilt.
   Ik wil hulp

Wat kun je doen om anderen te helpen in de corona-periode?

  1. Kerken en andere organisaties kunnen zich aansluiten bij #nietalleen en samenwerken in lokale initiatieven.
  2. Maak gebruik van de website Eerste Hulp Bij Schulden en/of van de toolkit Samen Hart voor Mensen.
  3. Zorg voor een hogere contactfrequentie met hulpvragers dan normaal, bij voorkeur via de telefoon, app of post.
  4. Veel zaken lopen nu anders dan gebruikelijk. Denk mee en ondersteun, maar neem geen taken en verantwoordelijkheden over.
  5. Kijk breder dan alleen geldzorgen: mogelijk hebben mensen juist nu ook behoefte een praktische hulp op andere terreinen.
  6. Voor ondernemers zijn er speciale regelingen. Wijs de ondernemers daarop en verwijs ze voor verdere hulp naar de gemeente.

Wat doet SchuldHulpMaatje tijdens de corona-periode?

Contact met Maatjes
SchuldHulpMaatje houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en RIVM. Persoonlijke hulp van onze gecertificeerde Maatjes is nog steeds mogelijk. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseren wij onze Maatjes dringend om tijdelijk geen hulp aan huis te geven, zoals we dat bij SchuldHulpMaatje gewend zijn. Gelukkig zijn er  veel andere mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven.

Contact met het Landelijk Servicepunt
Het Landelijk Servicepunt is gewoon bereikbaar. De medewerkers werken thuis.

Hulpactie #nietalleen
SchuldHulpMaatje sluit zich aan bij de landelijke hulpactie #nietalleen. In dit iniatief bundelen kerken en andere christelijke organisaties hun krachten om praktische hulp te bieden. SchuldHulpMaatje heeft ook alle lokale SchuldHulpMaatje-organisaties opgeroepen om zich bij het initiatief aan te sluiten.

Verwachte toename van hulpvragen
Onze verwachting is dat tijdens en na deze coronacrisis, die nog lange tijd veel impact zal hebben, meer mensen een beroep zullen doen op SchuldHulpMaatje. Door verlies van werk en inkomsten komen veel mensen (sneller) in financiële nood. We bekijken hoe we hier als SchuldHulpMaatje het beste mee om kunnen gaan.

Wat doet de overheid aan geldzorgen door corona?

Werkgevers, werknemers en zzp’ers
Het kabinet heeft een noodpakket voor banen en economie samengesteld.

Kwetsbare burgers
De Tweede Kamer heeft de motie van Klaver en Segers over veilig stellen van de voedselvoorziening aan de allerarmsten aangenomen. Ook de motie van Hijink over specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving werd aangenomen. Bron: Tweede Kamer, 18 maart 2020

Nieuws over corona: de financiële gevolgen en maatregelen

Wonen

Geen huisuitzettingen

Stel huisuitzettingen voorlopig uit als mensen door corona betalingsproblemen hebben gekregen, is het dringende advies van branchevereniging Aedes aan woningcorporaties.

Bron: Aedes, 20 maart 2020

Drinkwater niet afgesloten

Drinkwaterbedrijven zullen de watertoevoer niet afsluiten bij huishoudens die de rekening niet hebben betaald. De betalingsverplichting blijft wel bestaan.

Bron: Vewin, 11 maart 2020

Medische zorg

Maatwerk in eigen risico zorgverzekering

Zorgverzekeraars gaan tijdens de coronacrisis flexibel om met het eigen risico. Verzekerden moeten zelf een beroep doen op de maatwerkregeling.

Bron: Nationale Zorggids, 3 april 2020

Corona en je zorgverzekering

Wat vergoedt je zorgverzekering als je ziek wordt door het coronavirus?

Bron: SBJ Samen Sterk, 23 maart 2020

Onderwijs en kinderopvang

Recht op kinderopvangtoeslag blijft

Het recht op kinderopvangtoeslag loopt gewoon door, ook al is de kinderopvang gesloten. Wie in die periode een eigen bijdrage betaalt, krijgt die (gedeeltelijk) vergoed.

Bron: Belastingdienst, 17 april 2020

Corona en studiefinanciering

Er worden verschillende maatregelen genomen om (ex)studenten die door de maatregelen in financiële problemen komen tegemoet te komen. Denk aan een aanvullende beurs, collegegeldkrediet, een aflosvrije periode voor de studieschuld en soms zelfs maatwerk.

Bron: DUO

Laptop voor thuisonderwijs

De scholen zijn dicht, kinderen krijgen thuis digitaal les. Wie geen laptop heeft en ook niet kan betalen, kan gebruik maken van een speciale regeling.

Bron: Reformatorisch Dagblad, 20 maart 2020

Internet voor schoolkinderen

KPN stelt, via de scholen, tijdelijk 4G routers beschikbaar voor kinderen die thuis geen wifi hebben, omdat daar geen geld voor is.

Bron: KPN, 20 maart 2020

Werk en inkomen

Salaris gewoon doorbetaald

Werknemers van bedrijven die door de corona-uitbraak in financiële problemen komen, kunnen toch gewoon doorbetaald krijgen. In sommige gevallen zelfs bij een oproep- of nul-urencontract. De werkgever kan hiervoor een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling heeft geen gevolgen voor de opgebouwde WW-rechten.

Bron: UWV

Noodpakket voor banen en economie

Het kabinet neemt maatregelen banen en inkomens te beschermen en de financiële gevolgen voor zzp’ers en bedrijven te beperken.

Bron: SRA (infographic) en Rijksoverheid (tekst), 17 maart 2020

Betalen en aflossen

Deurwaarder hoeft niet aan te bellen

Deurwaarders hoeven stukken alleen persoonlijk te overhandigen als dat volgens de RIVM-richtlijnen kan. Stukken die in de brievenbus gedaan worden, zijn rechtsgeldig.

Bron: Deurwaarderscollectief Nederland, 25 april 2020

Mensen met problematische schulden sneller geholpen

Zes grote overheidsorganisaties hebben een convenant met NVVK gesloten. De overeenkomst regelt dat hulpvragers sneller en effectiever geholpen worden.

Bron: NVVK, 7 april 2020

Overheid gaat mild om met boetes

Wie een overheidsboete krijgt, maar die als gevolg van de coronacrisis niet binnen de gestelde termijn kan betalen, kan uitstel of verlaging van de boete aanvragen. Ook zal er minder snel beslag gelegd worden.

Bron: Nu.nl, 6 april 2020

Uitstel van hypotheekbetaling 

Verschillende banken bieden tot drie maanden uitstel van betaling aan klanten die door de coronacrisis hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. De gemiste termijnen moeten later wel worden ingehaald. De Consumentenbond heeft een overzicht gemaakt van de betalingsregelingen bij de verschillende banken.

Bron: Consumentenbond, 26 maart 2020

Vakantie en annuleringsverzekering

Het is niet altijd mogelijk om via de annuleringsverzekering geld terug te krijgen voor een vakantie die wegens de corona-uitbraak niet kan doorgaan. Independer maakte een kort overzicht van de regels bij de belangrijkste verzekeraars. Neem altijd contact op met je eigen verzekeringsmaatschappij.

Bron: Independer, 25 maart 2020

Banken zoeken naar oplossingen bij aflossingsproblemen

Banken bekijken wat ze kunnen doen voor klanten die door corona hun aflossingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen. De Nederlandse Vereniging van Banken adviseert om bij problemen altijd contact op te nemen met je bank.

Bron: Nederlandse Vereniging van Banken