Nieuwsoverzicht: corona en schulden

SchuldHulpMaatje verwacht dat veel huishoudens door de coronacrisis in financiële problemen zullen komen en onze hulp nodig zullen hebben.  Deze pagina biedt een overzicht van relevant nieuws over corona en geldzaken en tips om problemen te voorkomen of te beperken. Onze lokale bestuurders, coördinatoren en Maatjes worden via e-mail op de hoogte gehouden.

Wat kun je zelf doen om financiële problemen door corona te voorkomen?

  1. Wacht niet af! Vraag zo snel mogelijk om uitstel van betaling of een betalingsregeling als je een rekening nu niet kunt betalen.
  2. Houd overzicht over je geldzaken, juist nu. Had je nog geen huishoudbudget gemaakt, doe dat dan zo snel mogelijk en probeer je uitgaven en inkomsten in balans te houden of te krijgen. Het Nibud geeft een handleiding.
  3. Vraag hulp als je er zelf niet uitkomt. Zo snel mogelijk, want voorkomen is beter dan genezen. Op Geldfit.nl krijg je persoonlijk advies over jouw financiële situatie.
  4. Neem contact op met SchuldHulpMaatje in jouw woonplaats als je persoonlijke hulp van een Maatje wilt.

   Ik wil hulp

Wat kun je doen om anderen te helpen in de corona-periode?

  1. Kerken en andere organisaties kunnen zich aansluiten bij #nietalleen en samenwerken in lokale initiatieven.
  2. Maak gebruik van de website Eerste Hulp Bij Schulden en/of van de toolkit Samen Hart voor Mensen.
  3. Zorg voor een hogere contactfrequentie met hulpvragers dan normaal, bij voorkeur via de telefoon, app of post.
  4. Veel zaken lopen nu anders dan gebruikelijk. Denk mee en ondersteun, maar neem geen taken en verantwoordelijkheden over.
  5. Kijk breder dan alleen geldzorgen: mogelijk hebben mensen juist nu ook behoefte een praktische hulp op andere terreinen.
  6. Voor ondernemers zijn er speciale regelingen. Wijs de ondernemers daarop en verwijs ze voor verdere hulp naar de gemeente.

Wat doet SchuldHulpMaatje tijdens de corona-periode?

Contact met Maatjes
SchuldHulpMaatje houdt zich aan de richtlijnen van de overheid en RIVM. Persoonlijke hulp van onze gecertificeerde Maatjes is nog steeds mogelijk. Om de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk tegen te gaan, adviseren wij onze Maatjes dringend om tijdelijk om de hulp aan huis te beperken. Gelukkig zijn er  veel andere mogelijkheden om met elkaar in contact te blijven.
Contact met het Landelijk Servicepunt
Het Landelijk Servicepunt is gewoon bereikbaar. De medewerkers werken thuis.
Hulpactie #nietalleen
SchuldHulpMaatje sluit zich aan bij de landelijke hulpactie #nietalleen. In dit iniatief bundelen kerken en andere christelijke organisaties hun krachten om praktische hulp te bieden. SchuldHulpMaatje heeft ook alle lokale SchuldHulpMaatje-organisaties opgeroepen om zich bij het initiatief aan te sluiten.
Verwachte toename van hulpvragen
Onze verwachting is dat tijdens en na deze coronacrisis, die nog lange tijd veel impact zal hebben, meer mensen een beroep zullen doen op SchuldHulpMaatje. Door verlies van werk en inkomen komen veel mensen (sneller) in financiële nood. We bereiden ons op deze verwachte toestroom voor.

Wat doet de overheid aan geldzorgen door corona?

Ondernemers, werkgevers, werknemers en zzp'ers Het kabinet heeft een steun- en herstelpakket voor economie en arbeidsmarkt samengesteld. Dit is de opvolger van de eerdere noodpakketten voor banen en economie.
Kwetsbare burgers
De Tweede Kamer heeft de motie van Klaver en Segers over veilig stellen van de voedselvoorziening aan de allerarmsten aangenomen. Ook de motie van Hijink over specifieke aandacht voor de meest kwetsbaren in de samenleving werd aangenomen. Bron: Tweede Kamer, 18 maart 2020

Nieuws over corona: de financiële gevolgen en maatregelen

Wonen

Maatwerk bij betalingsproblemen

De overheid verwacht van verhuurders dat zij maatwerk leveren als mensen door de coronacrisis hun woninghuur niet meer kunnen betalen. Wanneer verhuurders zich niet aan de gemaakte afspraken houden, kan dat gemeld worden bij het registratiepunt van de huurcommissie. Met deze gegevens kan de overheid waar nodig aanvullende maatregelen treffen in het huurbeleid. Bron: Huurcommissie

Overbrugging Nationale Hypotheek Garantie

NHG komt met een tijdelijke vereenvoudiging van de aanvullende borgtocht, voor mensen die door de coronacrisis tijdelijk de hypotheek niet volledig kunnen betalen. Bron: NHG, juni 2020

Meer subsidie voor woningisolatie

De subsidie op energiebesparende maatregelen is verhoogd. De overheid wil daarmee voorkomen dat woningbezitters het verduurzamen van hun huis tijdens de coronacrisis niet uitstellen. Bron: Vereniging Eigen Huis, 26 mei 2020

Geen huisuitzettingen

Stel huisuitzettingen voorlopig uit als mensen door corona betalingsproblemen hebben gekregen, is het dringende advies van branchevereniging Aedes aan woningcorporaties. Bron: Aedes, 20 maart 2020

Drinkwater niet afgesloten

Drinkwaterbedrijven zullen de watertoevoer niet afsluiten bij huishoudens die de rekening niet hebben betaald. De betalingsverplichting blijft wel bestaan. Bron: Vewin, 11 maart 2020

Medische zorg

Corona en je zorgverzekering

Wat vergoedt je zorgverzekering als je ziek wordt door het coronavirus? Bron: Zorgwijzer, 3 augustus 2020

Maatwerk in eigen risico zorgverzekering

Zorgverzekeraars gaan tijdens de coronacrisis flexibel om met het eigen risico. Verzekerden moeten zelf een beroep doen op de maatwerkregeling. Bron: Nationale Zorggids, 3 april 2020

Onderwijs en kinderopvang

Recht op kinderopvangtoeslag blijft

Het recht op kinderopvangtoeslag loopt gewoon door, ook al is de kinderopvang gesloten. Wie in die periode een eigen bijdrage betaalt, krijgt die (gedeeltelijk) vergoed. Bron: Belastingdienst, 17 april 2020

Corona en studiefinanciering

Er worden verschillende maatregelen genomen om (ex)studenten die door de maatregelen in financiële problemen komen tegemoet te komen. Denk aan een aanvullende beurs, collegegeldkrediet, een aflosvrije periode voor de studieschuld en soms zelfs maatwerk. Bron: DUO

Laptop voor thuisonderwijs

De scholen zijn dicht, kinderen krijgen thuis digitaal les. Wie geen laptop heeft en ook niet kan betalen, kan gebruik maken van een speciale regeling. Bron: Reformatorisch Dagblad, 20 maart 2020

Internet voor schoolkinderen

KPN stelt, via de scholen, tijdelijk 4G routers beschikbaar voor kinderen die thuis geen wifi hebben, omdat daar geen geld voor is. Bron: KPN, 20 maart 2020

Werk en inkomen

Bonus en uitkering of Tozo

Wie een bijstandsuitkering of Tozo heeft, mag over het algemeen een eindejaarsuitkering of (corona)bonus niet houden. Die moet verrekend worden met de uitkering. Bron: Stimulansz, 1 december 2020

Fiscale gevolgen thuiswerken

Werk zoveel mogelijk thuis, is het advies. Onkostenvergoedingen en een auto van de zaak worden dan mogelijk wel anders belast. De Belastingdienst heeft de belangrijkste vragen en antwoorden op een rij gezet. Bron: Belastingdienst

Loon doorbetaald bij quarantaine

Een werkgever mag over het algemeen geen vakantiedagen of loon inhouden, als een werknemer volgens de regels van het RIVM thuis moet blijven. Bron: Axius advocaten & mediators

Salaris gewoon doorbetaald

Werknemers van bedrijven die door de corona-uitbraak in financiële problemen komen, kunnen toch gewoon doorbetaald krijgen. In sommige gevallen zelfs bij een oproep- of nul-urencontract. De werkgever kan hiervoor een beroep doen op de Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW). Deze regeling heeft geen gevolgen voor de opgebouwde WW-rechten. Bron: UWV

Noodpakket voor banen en economie

Het kabinet neemt maatregelen banen en inkomens te beschermen en de financiële gevolgen voor zzp’ers en bedrijven te beperken. Bron: SRA (infographic) en Rijksoverheid (tekst), 17 maart 2020

Betalen en aflossen

Betaalpauze hypotheek 

Veel banken bieden drie maanden of langer uitstel van betaling aan klanten die door de coronacrisis hun hypotheeklasten niet meer kunnen betalen. De gemiste termijnen moeten later wel worden ingehaald. Vraag ook naar de voorwaarden voor renteaftrek. De Consumentenbond heeft een overzicht gemaakt van de betalingsregelingen bij de verschillende banken. Bron: Consumentenbond, 3 september 2020

Vakantie en annuleringsverzekering

Het is niet altijd mogelijk om via de annuleringsverzekering geld terug te krijgen voor een vakantie die wegens de corona-uitbraak niet kan doorgaan. Independer maakte een kort overzicht van de regels bij de belangrijkste verzekeraars. Neem altijd contact op met je eigen verzekeringsmaatschappij. Bron: Independer, 25 augustus 2020

Betalingsregeling voor terugbetalen toeslagen

De Belastingdienst heeft de mogelijkheden voor een betalingsregeling voor teveel ontvangen toeslagen verruimd. In sommige gevallen is een persoonlijke betalingsregeling mogelijk. Bron: Belastingdienst, 28 juli 2020

Deurwaarder hoeft niet aan te bellen

Deurwaarders hoeven stukken alleen persoonlijk te overhandigen als dat volgens de RIVM-richtlijnen kan. Stukken die in de brievenbus gedaan worden, zijn rechtsgeldig. Bron: Deurwaarderscollectief Nederland, 25 april 2020

Mensen met problematische schulden sneller geholpen

Zes grote overheidsorganisaties hebben een convenant met NVVK gesloten. De overeenkomst regelt dat hulpvragers sneller en effectiever geholpen worden. Bron: NVVK, 7 april 2020

Overheid gaat mild om met boetes

Wie een overheidsboete krijgt, maar die als gevolg van de coronacrisis niet binnen de gestelde termijn kan betalen, kan uitstel of verlaging van de boete aanvragen. Ook zal er minder snel beslag gelegd worden. Bron: Nu.nl, 6 april 2020

Banken zoeken naar oplossingen bij aflossingsproblemen

Banken bekijken wat ze kunnen doen voor klanten die door corona hun aflossingsverplichtingen niet meer kunnen nakomen. De Nederlandse Vereniging van Banken adviseert om bij problemen altijd contact op te nemen met je bank. Bron: Nederlandse Vereniging van Banken