Over SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje biedt met getrainde vrijwilligers persoonlijke hulp aan mensen met geldzorgen of schulden. Ons doel is de hulpvrager coachen en begeleiden naar een gezonde financiële huishouding, zodat iemand het zelf kan. Iedereen kan in problemen komen door persoonlijke drama’s en tegenslagen, zoals werkloosheid, ziekte of scheiding. Veel mensen vragen uit schaamte pas om hulp als het water hen aan de lippen staat. Wij willen mensen met geldzorgen zo vroeg mogelijk bereiken om hulp te bieden.

Lees meer over de aanpak van SchuldHulpMaatje

Deskundige vrijwilligersorganisatie

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt lokaal en landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. SchuldHulpMaatje trekt als deskundige vrijwilligersorganisatie op met de partners van de Alliantie Vrijwillige Schuldhulp en met de Nederlandse Schuldhulproute. Diverse fondsen maken het werk mogelijk.

De missie van SchuldHulpMaatje

  • Bijdragen aan schuldenvrij leven van mensen
  • Voorkomen en duurzaam oplossen van schuldproblematiek
  • Helpen vanuit verbondenheid tussen mensen
  • Vroegtijdig mensen in dreigende financiële nood bereiken
  • Vrijwilligers goed opleiden
  • Hulp bieden, aanvullend op die van professionals