Preventie – SchuldHulpMaatje en UWV Goes werken samen

Bij UWV kampt ongeveer 10 procent van de klanten met problematische schulden. Die los je zelf niet op. In Goes is UWV een pilot gestart om deze mensen te helpen met hun financiële problemen. In samenwerking met SchuldHulpMaatje proberen zij klanten met (dreigende) schulden zo vroeg mogelijk te vinden. En vervolgens hen op weg te helpen met schuldhulpverlening of te bemiddelen.

lees het artikel in UWVmagazine