Verlies van inkomen Stel jij de vraag?

Als mensen (een deel van) hun inkomen verliezen, dan kan dat financiële gevolgen hebben en tot problemen leiden. Toch wachten mensen gemiddeld drie tot vijf jaar voordat ze hulp inschakelen. Daarom is het nodig dat iemand anders hen de vraag durft te stellen: “Red je het wel?”. Stel jij de vraag?

3 Tips voor een open gesprek over geld

Maak het normaal

Uit schaamte of trots vinden veel mensen het lastig om over hun geldzorgen of proble- men te praten. Het helpt als je aangeeft dat ze echt geen uitzondering zijn. Zo maak je de drempel lager. Zeg bijvoorbeeld: ‘Na een scheiding verandert er vaak voor beide partij- en financieel ook van alles. Hoe is dat bij jou?’ en ‘Je bent niet de enige’ of ‘Veel mensen vin- den het tegenwoordig lastiger om rond te ko- men. Hoe is dat voor jou?’

Geef de ruimte

Als je meteen naar iemands financiën vraagt, dan ga je voor veel mensen te snel. Begin met vragen hoe het met iemand gaat, hoe iemand de nieuwe situatie ervaart en stuur het ge- sprek geleidelijk in de richting van financiën. Bijvoorbeeld door te vragen: ‘Red je het wel?’ Je kunt vervolgvragen stellen als ‘Hoe pak jij het aan?’ , ‘Welke gevolgen heeft de nieuwe situatie voor je?’

Luister zonder oordeel

Geldzorgen zijn een grote stressbron. Mensen schamen zich ervoor en vinden dat ze het zelf moeten oplossen. Wat dan niet helpt, is een verwijt of een oordeel. Wat wel helpend kan zijn, is dat je mensen een keus geeft, zodat ze het gevoel van controle terugkrijgen. Bijvoor- beeld zo: ‘Er zijn mogelijkheden om hulp te krijgen bij je financiën. Jij kunt daarbij zelf kie- zen waarvoor je hulp wilt. Aan welke hulp of oplossing denk jij?

Hulpmiddelen

Leer meer over hoe je anderen kunt kelpen met een open gesprek over geld.

Taboetalks

Kom meer te weten over geldzorgen met de TaboeTalks.

Bekijk de video’s

Kennisbank

Raadpleeg de kennisbank met handige links over geld en schulden.

Start met leren

Doe de test!

Hoe reageer jij in situaties over geld en geldzorgen? Ontdek het in 3 minuten.

Doe de test

Speel het spel

De online variant van het spel Taboedoorbrekers’met verdiepende info.

Speel het spel

Hoe verder?

Wat als je iemand spreekt die hulp nodig heeft? Dan zijn er organisaties die hulp bieden.
Bijvoorbeeld SchuldHulpMaatje, HipHelpt of het lokale netwerk van kerken.