Sponsors van SchuldHulpMaatje

Het werk van SchuldHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:

 

 

Nationale Postcode LoterijOranje FondsNationale NederlandenAdessium Foundation
CordaidDioraphteElevenFloawersFonds21
KansfondsMaatschappij van WelstandMinisterie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stichting RotterdamKerk in ActieMissie NederlandLeger des Heils
Christelijke Gereformeerde KerkenGereformeerde Kerken vrijgemaaktNederlands Gereformeerde KerkenVincentiusvereniging
Verenigde Pinkster- en EvangeliegemeentenKonferentie Nederlandse ReligieuzenPERKI NederlandLandelijk Katholiek Diaconaal Beraad
KBO-PCOB