Sponsors van SchuldHulpMaatje

Het werk van SchuldHulpMaatje wordt mede mogelijk gemaakt met financiële steun van:

 

 

Nationale Postcode Loterij Oranje Fonds Nationale Nederlanden Adessium Foundation
Cordaid Dioraphte ElevenFloawers Fonds21
Kansfonds Maatschappij van Welstand Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Stichting Rotterdam Kerk in Actie Missie Nederland Leger des Heils
Christelijke Gereformeerde Kerken Gereformeerde Kerken vrijgemaakt Nederlands Gereformeerde Kerken Vincentiusvereniging
Verenigde Pinkster- en Evangeliegemeenten Konferentie Nederlandse Religieuzen PERKI Nederland Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad
KBO-PCOB