Schuldhulpmaatje Almere van start

Wie schulden heeft kan in Almere voortaan terecht bij SchuldHulpMaatje. Gecertificeerde vrijwilligers bieden niet alleen hulp bij het op orde brengen van de administratie of het benaderen van schuldeisers, zij zorgen er vooral voor dat iedereen zelf zijn financiële zaken kan overzien en afhandelen.

logo Alliantie Vrijwillige SchuldHulpSchuldhulpmaatje werkt samen met zoveel mogelijk partijen. “Wij geloven in de slogan samen lukt ‘t. De problemen in Almere zijn zo groot dat geen enkele partij dit alleen kan oplossen”, zegt Huub van Balen voorzitter van de stichting Schuldhulpmaatje Almere. “Wij zijn er voor iedereen, doen dit samen met anderen. Wij werken samen met kerken en partijen als Humanitas, Het Leger des Heils en gemeente Almere; niemand hoeft bij ons tussen wal en schip te vallen.”

Lees verder:

Om die hulp mogelijk te maken hebben donderdag 5 maart de eerste Schuldhulpmaatjes uit handen van Wethouder Roelie Bosch hen certificaat ontvangen. Daarnaast hebben verschillende partijen hun handtekening gezet om vanuit de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening, aan de slag te gaan in Almere.

Maar Schuldhulpmaatje Almere is ook op zoek naar vrijwilligers. Maatjes worden tijdens hun werk voortdurend geschoold en begeleid door trainers. Er voor iemand zijn, is een belangrijke vereiste voor een maatje. Persoonlijke aandacht geven en luisteren naar iemands zorgen. Alleen dat betekent al veel voor mensen met schulden. De eerste hulpvragers hebben zich inmiddels bij de stichting gemeld.

Foto: SchuldHulpMaatje als partner in de Alliantie Vrijwillige Schuldhulpverlening in Almere

Iedereen kan zich bij Schuldhulpmaatje melden met hun hulpvraag. Dat is in het begin een hele stap. Schaamte en het zich opstapelen van problemen, maakt dat men geen uitweg meer ziet en zich verstopt. Daarom komen vrijwilligers naast mensen staan, legt van Balen uit. “Iedereen heeft zijn eigen verhaal en eigen kwaliteiten. Je hebt dan iemand nodig die je gelooft en helpt. Zonder te oordelen. Wij sluiten daar op aan door samen een persoonlijk plan van aanpak te maken”.

Wie vrijwillig maatje wil zijn of hulp bij het afhandelen van schulden kan gebruiken, kan zich melden bij.
Meer informatie staat op www.schuldhulpmaatje.nl of www.uitdeschulden.nu/almere