SchuldHulpMaatje feliciteert Kansfonds met 60 jaar omzien naar mensen!

Vandaag op 7 september 2017 viert Kansfonds haar 60-jarig jubileum. Al 60 jaar zet Kansfonds zich om kwetsbare mensen te helpen zodat niemand buitengesloten raakt. Kansfonds steunt ieder jaar meer dan 500 projecten. Vrijwilligersorganisatie SchuldHulpMaatje Nederland wordt jaarlijks mede door Kansfonds gefinancierd.

Kansfonds en SchuldHulpMaatje Nederland hebben beiden als missie om mensen in nood te helpen. Kansfonds heeft in de afgelopen jaren tientallen locaties van SchuldHulpMaatje helpen opstarten. Dit houdt in dat SchuldHulpMaatje-locaties hun vrijwilligers en Maatjes kunnen trainen om mensen te helpen op financieel gebied. Alles wat nodig is om een locatie goed te laten functioneren is mede mogelijk gemaakt door Kansfonds. Ieder jaar worden er duizenden mensen geholpen met persoonlijke hulp van een Maatje. ‘We zijn dankbaar voor het wederzijdse vertrouwen en de band die we de afgelopen jaren hebben opgebouwd. Juist met de handen in één geslagen hebben we zoveel mensen kunnen helpen’, aldus directeur SchuldHulpMaatje Nederland.

Namens alle betrokkenen van SchuldHulpMaatje Nederland wensen zij het Kansfonds nog vele jaren de kans om mensen in nood te ondersteunen, Samen lukt ‘t!

Maxima op bezoek bij de jubileumbijeenkomst van Kansfonds:
https://www.kansfonds.nl/nieuws/2017/08/22/koningin-maxima-viert-60-jaar-kansfonds-mee/