Signalen herkennen

Aan de buitenkant kan je niet zomaar zien of iemand schulden heeft. In het algemeen reageren mensen op lastige situaties door te vechten, te vluchten/verstoppen of te bevriezen. Daarnaast kunnen er uiterlijke signalen zijn. Let vooral op veranderingen in gedrag en gewoontes. Uiteraard kunnen deze signalen ook ontstaan door andere redenen dan financiële problemen. Belangrijk: oordeel niet, maar open het gesprek.

Uiterlijke signalen die kunnen wijzen op financiële problemen:

 1. Een levenskruispunt, zoals verhuizen, geboorte van een kind, werkloosheid, trouwen, pensionering, scheiden, op kamers gaan of ziekte. Deze veranderingen kunnen invloed hebben op inkomsten en/of uitgaven.
 2. Stress of zichtbare lichamelijke achteruitgang, zoals ingevallen ogen. Concentratieproblemen.
 3. Bezoek van incassobureaus.
 4. Iemand is vooral bezig met de korte termijn in plaats van met toekomstplannen.
 5. Plotseling blijven bij iemand de gordijnen de hele dag dicht.
 6. Afwezigheid bij feestjes of sociale activiteiten, weinig tot geen reactie op telefoontjes, mailtjes of social media, minder of geen interesse in hobby’s of sport.
 7. Ziekmeldingen
 8. Ongeopende post.
 9. Een lege (koel)kast.
 10. Iemand leent geld, soms onder het mom van ‘portemonnee vergeten’.
 11. Fraude, diefstal of liegen.
 12. Op het werk: loonbeslag, vragen om een voorschot, extra uren of overwerk, privé-telefoongesprekken onder werktijd.