“De goede vragen stellen, kan precies het duwtje zijn dat iemand nodig heeft”

Roel Meijer is predikant en ontmoet daarom veel mensen, vaak juist als zij op een levenskruispunt staan: scheiding, ziekte, rouw, dat soort momenten. De oproep van Roel is: durf ook te vragen of iemand het financieel nog wel redt.

Roel weet wat grote gebeurtenissen met mensen kunnen doen: “De invloed hiervan is vaak groter dan je misschien denkt. Je ziet vaak dat het een het ander oproept. Stel: iemand verliest een geliefde. Dan kan dat psychische problemen veroorzaken. Dit kan weer gevolgen hebben voor iemands arbeidsproces, en dat kan vervolgens weer voor financiële problemen zorgen. Ook ziekte, bijvoorbeeld longcovid, kan grote gevolgen hebben. Vrienden en gemeenteleden zijn in het begin nog betrokken, maar hun aandacht verslapt op een gegeven moment. Zo kan iemand in een sociaal isolement terechtkomen.”

Red je het wel?
“Als mensen uit elkaar gaan, liggen financiële problemen natuurlijk op de loer. In zo’n situatie kun je volledig worden opgeslokt door andere zorgen, bijvoorbeeld rond de kinderen. Er is dan even geen ruimte om ook nog de grip op de financiën vast te houden. Hoe fijn is het dan als er iemand meekijkt, iemand met wie je samen de boel weer goed kunt organiseren. Ik heb veel voorbeelden gezien waar SchuldHulpMaatje hierbij van grote betekenis is geweest.”
“Vragen naar iemands financiële situatie is in Nederland niet gebruikelijk en zelfs ronduit lastig. Toch vind ik het belangrijk om het juist wél te doen. Als je iemand ontmoet die te maken heeft met een scheiding, ziekte of ander levenskruispunt, vraag dan ook eens: Hoe sta je er financieel voor, red je het eigenlijk wel? Ik begrijp natuurlijk dit makkelijker is als je een goede relatie met iemand hebt. Dan is er meer openheid.”

Kerk als gezin
“In een kerkelijke gemeente zou die vertrouwdheid en veilige sfeer er moeten zijn, vind ik. Ik zie de kerk als een gezin waarvan de leden op elkaar betrokken zijn, kwetsbaar durven zijn, elkaar niet laten vallen. Niet alleen diakenen zijn er voor mensen die problemen hebben, we moeten allemaal onze ogen en oren openhouden. Raak je in gesprek over iemands financiële zorgen, dan kun je ook de mogelijkheid van diaconale ondersteuning bespreken. Diakenen weten vaak goed wat routes zijn naar andere organisaties, zoals SchuldHulpMaatje of de gemeente.”

“Mijn oproep is dus: ken je iemand die het moeilijk heeft, stap over je schroom heen! Vraag wat iemand bezighoudt en ook of hij of zij het financieel nog wel redt. Het kan voor iemand een grote opluchting zijn als deze vraag wordt gesteld. Maar weinig mensen zoeken uit zichzelf hulp, of veel te laat. De goede vragen stellen kan precies het duwtje zijn dat iemand nodig heeft.”

ds. Roel Meijer is predikant van de Nederlandse Gereformeerde Kerken in Hoogeveen