Kengetallen 2016 – Dank!

Vorig jaar hielpen onze maatjes 6.000 mensen. En via internet bereikten we 15.000 mensen die hulp nodig hadden met hun financiën. Dankzij de kengetallen van 2016 die we van de locaties ontvingen, konden we  onze ‘prestaties’ van vorig jaar overzichtelijk in kaart brengen. Hartelijk dank daarvoor!

De kengetallen zijn belangrijke bouwstenen voor het jaarverslag. Maar ze zijn ook broodnodig om gemeenten en sponsoren te informeren. En aan te moedigen om met ons samen te werken. Want de cijfers liegen er niet om. Zo maken de kengetallen bijvoorbeeld ook duidelijk dat 40 procent van onze hulpvragers, nog geen professionele hulp had ontvangen. Met andere woorden: onze maatjes waren de eerste die hen met praktische hulp bereikten. De overheid richt de aanpak van armoede ook op kinderen. Dankzij ons hulpvragersysteem kunnen we aantonen dat in veel gevallen (75 procent) kinderen in het spel zijn.