Woningcorporaties

Samenwerken voorkomt woninguitzettingen

Huurders met oplopende betalingsachterstanden, woninguitzettingen; je wilt het eigenlijk niet meemaken. Samenwerken met SchuldHulpMaatje kan veel kosten en ellende voorkomen. Zodra je merkt dat huurders achterblijven met de huur, kun je hen wijzen op SchuldHulpMaatje voor hulp bij de financiële problemen. Vroegtijdige begeleiding van een maatje voorkomt dat een betalingsachterstand uitloopt op een schuld, met alle gevolgen van dien.

SchuldHulpMaatje ondersteunt de maatschappelijke zorg van de woningcorporatie voor de huurders en bespaart onnodige incassokosten en woninguitzettingen.

Meer weten?

Neem contact op voor een persoonlijk gesprek met Trudy Molenaar: trudy.molenaar@schuldhulpmaatje.nl
Downloads:
Brochure: Betalingsachterstanden bij uw huurders
Brochure voor huurders: Achter met de huur? Maatschappelijk rendement van vrijwilligersprojecten in de schuldhulpverlening (Regioplan, 2011).