Bedrijven

Heleen Nobbe

Naast het menselijk leed dat we willen voorkomen, bespaart de inzet van bedrijfsmaatjes ook tijd en geld.
Heleen Nobbe, HR Manager Volker/Wessels

Ook bedrijven hebben te maken met toenemende geldzorgen bij bijvoorbeeld medewerkers of klanten. Geldzorgen en schulden veroorzaken stress, die we graag willen voorkomen. SchuldHulpMaatje is partner van de Nederlandse Schuldhulproute (NSR). Bekijk het aanbod van de NSR voor bedrijven.

Lokale bedrijven kunnen contact opnemen met de SchuldHulpMaatje-locatie in hun vestigingsplaats om eventuele mogelijkheden voor samenwerking te verkennen.

Ruim 79 procent van de bedrijven in Nederland heeft te maken met één of meerdere medewerkers met schulden. Dat is te merken op de werkvloer. Hoe dat kan?
  • Schulden veroorzaken stress. Je personeel dat er mee te maken heeft is minder geconcentreerd bezig met het werk, vaker ziek en gevoeliger voor fraude (onderzoek Divosa en het Nibud, 2012).
  • Wanneer er sprake is van loonbeslag, belast dat de afdeling loonadministratie.
  • Alles bij elkaar een kostbare zaak.

SchuldHulpMaatje voor medewerkers met problematische schulden

Samenwerken met SchuldHulpMaatje betekent maatschappelijk verantwoord ondernemen. Je bewijst je medewerkers met schulden persoonlijk een grote dienst, wanneer je hen verwijst naar SchuldHulpMaatje. Maar het komt zeker ook het bedrijfsresultaat ten goede. De aanpak van SchuldHulpMaatje is uniek. Naast praktische hulp en advies, richt het maatje zich op zelfredzaamheid van de hulpvrager. Overzicht in de administratie èn gedragsverandering zijn daarvoor beiden nodig. Dat is een proces dat tijd vraagt, daarom trekt het maatje vaak een langere periode op met de hulpvrager.

Meer weten?

Wil je meer weten wat wij voor je medewerker(s) kunnen betekenen?
Neem contact met ons op: info@schuldhulpmaatje.nl.

Download:
Brochure: Schulden bij uw medewerkers?