Landelijk servicepunt

Medewerkers

 • Peter Rijsdijk, directeur
 • Martin Suithof, hoofd operations & financiën  
 • Anita van der Ree, financieel administrateur
 • Jenneke Haasnoot, office ondersteuning
 • Hendrik-Jan Graber, fondsenwerving
 • Gerald van Dijk, social business manager
 • Wim Pluijter, medewerker binnendienst
 • Bram Hoek, relatiebeheerder
 • Mariette Hulsbergen, coördinator Landelijk servicepunt
 • Pieter de Weerdt, coördinator verenigingsorganisatie
 • Merle van Herk, marketing/communicatie
 • Ilse de Lange, trainer/educatiewerkgroep
 • Kees van Dijk, trainer/educatiewerkgroep

Inzet en beloning van medewerkers

De salariëring van de medewerkers, inclusief die van de directeur, is gelieerd aan de cao van PKN kerken. Gezien de jonge organisatie is er gekozen voor een kleine kern van vaste medewerkers. Deze is noodzakelijk om de taken van het Landelijk Servicepunt uit te voeren. De overige medewerkers zijn inhuurkrachten en vrijwilligers, die projectmatig worden ingezet. Met dit flexibele model kunnen we eenvoudig inspelen op toekomstige ontwikkelingen van de vereniging.