Landelijk servicepunt

Landelijk servicepunt

Medewerkers

 • Peter Rijsdijk, algemeen directeur
 • Carla van der Vlist, directeur
 • Mariette Hulsbergen, coördinator Landelijk Servicepunt
 • Martina van der Veen, financieel administrateur
 • Jane Smit, administratief medewerker
 • Jantine Sonnenberg, coördinator educatiewerkgroep
 • Monique Beelen, trainingsplanner
 • Ilse de Lange, trainer/educatiewerkgroep
 • Kees van Dijk, trainer/educatiewerkgroep
 • Tom Kolsters, projectmanager kerken en relatiebeheerder
 • Arianne Frelink, marketing/communicatie
 • Trudy Doornhof – Molenaar, teamcoördinator relatiebeheer
 • Hendrik-Jan Graber, fondsenwerver en relatiebeheerder
 • Bram Hoek, relatiebeheerder
 • Gerard van Barneveld, relatiebeheerder
 • Pieter de Weerdt, coördinator verenigingsorganisatie

Inzet en beloning van medewerkers

De salariëring van de medewerkers, inclusief die van de directeur, is gelieerd aan de cao van PKN kerken. Gezien de jonge organisatie is er gekozen voor een kleine kern van vaste medewerkers. Deze is noodzakelijk om de taken van het Landelijk Servicepunt uit te voeren. De overige medewerkers zijn inhuurkrachten en vrijwilligers, die projectmatig worden ingezet. Met dit flexibele model kunnen we eenvoudig inspelen op toekomstige ontwikkelingen van de vereniging.