Landelijk servicepunt

Landelijk servicepunt

Medewerkers

 • Peter Rijsdijk, algemeen directeur
 • Carla van der Vlist, directeur
 • Mariette Hulsbergen, coördinatie Landelijk Servicepunt
 • Martina van der Veen, financiële administratie
 • Jane Smit, financiële administratie
 • Jantine Sonnenberg, coördinatie educatiewerkgroep
 • Monique Beelen, trainingsplanning
 • Ilse de Lange, trainer/educatiewerkgroep
 • Kees van Dijk, trainer/educatiewerkgroep
 • Tom Kolsters, projectmanagement kerken en relatiebeheerder
 • Arianne Frelink, communicatie
 • Trudy Doornhof – Molenaar, teamcoördinatie relatiebeheer
 • Hendrik-Jan Graber, fondsenwerving en relatiebeheer
 • Djurre Verschoor,  relatiebeheer
 • Bram Hoek, ledenadministratie
 • Gerard van Barneveld, relatiebeheer
 • Pieter de Weerdt, coördinatie verenigingsorganisatie

Inzet en beloning van medewerkers

De salariëring van de medewerkers, inclusief die van de directeur, is gelieerd aan de cao van PKN kerken. Gezien de jonge organisatie is er gekozen voor een kleine kern van vaste medewerkers. Deze is noodzakelijk om de taken van het Landelijk Servicepunt uit te voeren. De overige medewerkers zijn inhuurkrachten en vrijwilligers, die projectmatig worden ingezet. Met dit flexibele model kunnen we eenvoudig inspelen op toekomstige ontwikkelingen van de vereniging.