Landelijk servicepunt

Landelijk Servicepunt

Persoonlijke begeleiding voor nieuwe coördinatoren

Medewerkers

 • Peter Rijsdijk, algemeen directeur
 • Carla van der Vlist, directeur
 • Martina van der Veen, financiële administratie
 • Ina Schoonhoven, coördinatie educatiewerkgroep
 • Ilse de Lange, trainer/educatiewerkgroep
 • Kees van Dijk, projectmanagement operations en support
 • Colette Riemersma, landelijk digicoach
 • Bart Lodewijk, relatiebeheer en support
 • Tom Kolsters, projectmanagement marketing en communicatie
 • Jolanda van den Hoek, communicatieadviseur
 • Trudy Molenaar, teamcoördinatie relatiebeheer
 • Harry Binnenmars, relatiebeheer
 • Mariska den Hollander, relatiebeheer
 • Marjan van der Meij,  relatiebeheer
 • Tom van Langevelde, relatiebeheer
 • Hendrik-Jan Graber, fondsenwerving en relatiebeheer
 • Bram Hoek, data en dashboards
 • Pieter de Weerdt, coördinatie verenigingsorganisatie
 • Anna Spaink, projectleider

Inzet en beloning van medewerkers

De salariëring van de medewerkers, inclusief die van de directeur, is gelieerd aan de cao van PKN kerken. Gezien de jonge organisatie is er gekozen voor een kleine kern van vaste medewerkers. Deze is noodzakelijk om de taken van het Landelijk Servicepunt uit te voeren. De overige medewerkers zijn inhuurkrachten en vrijwilligers, die projectmatig worden ingezet. Met dit flexibele model kunnen we eenvoudig inspelen op toekomstige ontwikkelingen van de vereniging.