Vereniging en bestuur

Vereniging en bestuur

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland faciliteert en ondersteunt de leden: de locaties die in hun stad of gemeente uitvoering geven aan de missie. Deze voldoen aan de 5 pijlers die de vereniging SchuldHulpMaatje Nederland daarvoor stelt.  Het bestuur van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland is opgebouwd uit vertegenwoordigers van landelijke christelijke organisaties en afgevaardigden van de lokale SchuldHulpMaatje besturen.

SchuldHulpMaatje staat met de statutaire naam Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland onder nummer 61110949 ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. RSIN: 8542.11.275.
SchuldHulpMaatje is een ANBI-erkende organisatie.

Directie en bestuur

Directie
Peter Rijsdijk is algemeen directeur. De algemeen directeur is aangesteld door het landelijke bestuur en geeft samen met Carla van der Vlist, directeur, leiding aan het Landelijk Servicepunt.

Bestuursleden namens de kerkelijke organisaties:

Voorzitter
Joost Schelling, Kerk in Actie / Protestantse Kerk in Nederland

Penningmeester
Michiel van Alphen, SchuldHulpMaatje Zutphen

Secretaris a.i.
Dennis Hengeveld, bestuurder SchuldHulpMaatje Giessenlanden, Molenwaard en Zederik

Overige bestuursleden namens de lokale organisaties van SchuldHulpMaatje of landelijke kerken:

  • Frans Schmit, bestuurslid SchuldHulpMaatje Oss en Bernheze
  • Joep van Zijl, Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad 
  • Co Beukema, Platform Diaconale Samenwerking van NGK, GKv, CGK

De bestuursleden ontvangen van SchuldHulpMaatje geen vergoeding voor hun taak.

Deelnemende kerken en organisaties aan SchuldHulpMaatje Nederland

Partners van SchuldHulpMaatje, waaronder Stichting Encour, zijn christelijke organisaties en professionele bureaus voor schuldhulpverlening, waarvan de schuldhulpverleners staan ingeschreven bij het Kiwa register en voldoen aan de NEN 8048 norm voor bureaus voor schuldhulpverlening.