Vereniging en bestuur

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland faciliteert en ondersteunt de leden: de locaties die in hun stad of gemeente uitvoering geven aan de missie. Deze voldoen aan de 5 pijlers die de vereniging SchuldHulpMaatje Nederland daarvoor stelt.  Het bestuur van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland is opgebouwd uit vertegenwoordigers van landelijke christelijke organisaties en afgevaardigden van de lokale SchuldHulpMaatje besturen.

Directie en bestuur

Directeur
Peter Rijsdijk. De directeur is aangesteld door het landelijke bestuur en geeft  leiding aan het Landelijk Servicepunt.

Bestuursleden namens de kerkelijke organisaties:

Voorzitter
Joost Schelling, gemeentepredikant Gereformeerde Kerk Woerden-Zegveld (onderdeel van de Protestantse Kerk in Nederland)

Penningmeester
Ton Bruijnis, Platform Diaconale Samenwerking (PDS) van de NGK, GKV, CGK.

Secretaris
Hub Crijns, Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad

Bestuursleden namens de lokale organisaties van SchuldHulpMaatje:

 • Sandra Tromp-Brouwer, voorzitter SchuldHulpMaatje Drachten
 • Frans Schmit, voorzitter SchuldHulpMaatje Oss en Bernheze
 • Dennis Hengeveld, voorzitter SchuldHulpMaatje Giessenlanden
 • Fons Hulshof, voorzitter SchuldHulpMaatje Groenlo 

De bestuursleden ontvangen van SchuldHulpMaatje geen vergoeding voor hun taak.

Deelnemende kerken en organisaties aan SchuldHulpMaatje Nederland

 • Kerk in Actie het diaconale werk van de Protestantse Kerk in Nederland
 • MissieNederland (voorheen EA/EZA met haar lidkerken)
 • Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad (LKDB)
 • Platform Diaconale Samenwerking van NGK, GKV, CGK
 • Protestants Christelijke Ouderen Bond (PCOB)
 • Perki (migrantenkerken)
 • Vincentiusvereniging Nederland met haar leden
 • Het Leger des Heils heeft een samenwerkingsovereenkomst met SchuldHulpMaatje

Partners van SchuldHulpMaatje zijn professionele bureaus voor schuldhulpverlening, waarvan de schuldhulpverleners staan ingeschreven bij het Kiwa register en voldoen aan de NEN 8048 norm voor bureaus voor schuldhulpverlening.

 • Stichting Encour
 • De Budgetteer
 • Parmenas