Vereniging en bestuur

Vereniging en bestuur

De Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland faciliteert en ondersteunt de leden: de locaties die in hun stad of gemeente uitvoering geven aan de missie. Deze voldoen aan de 5 pijlers die de vereniging SchuldHulpMaatje Nederland daarvoor stelt.  Het bestuur van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland is opgebouwd uit vertegenwoordigers van landelijke christelijke organisaties en afgevaardigden van de lokale SchuldHulpMaatje besturen.

Directie en bestuur

Directie
Peter Rijsdijk is algemeen directeur. De algemeen directeur is aangesteld door het landelijke bestuur en geeft samen met Carla van der Vlist, directeur, leiding aan het Landelijk Servicepunt.

Bestuursleden namens de kerkelijke organisaties:

Voorzitter
Joost Schelling, Kerk in Actie / Protestantse Kerk in Nederland

Penningmeester
Ton Bruijnis, Platform Diaconale Samenwerking (PDS) van de NGK, GKV, CGK.

Secretaris a.i.
Dennis Hengeveld, bestuurder SchuldHulpMaatje Giessenlanden, Molenwaard en Zederik

Overige bestuursleden namens de lokale organisaties van SchuldHulpMaatje of landelijke kerken:

  • Sandra Tromp-Brouwer, voorzitter SchuldHulpMaatje Drachten
  • Frans Schmit, voorzitter SchuldHulpMaatje Oss en Bernheze
  • Fons Hulshof, voorzitter SchuldHulpMaatje Groenlo
  • Joep van Zijl, Landelijk Katholiek Diaconaal Beraad 

De bestuursleden ontvangen van SchuldHulpMaatje geen vergoeding voor hun taak.

Deelnemende kerken en organisaties aan SchuldHulpMaatje Nederland

Partners van SchuldHulpMaatje zijn christelijke organisaties en professionele bureaus voor schuldhulpverlening, waarvan de schuldhulpverleners staan ingeschreven bij het Kiwa register en voldoen aan de NEN 8048 norm voor bureaus voor schuldhulpverlening.

  • Stichting Encour
  • De Budgetteer
  • Parmenas