Gemeenten

SchuldHulpMaatje kan veel betekenen voor een effectieve uitvoering van preventie en vroegsignalering van schulden en armoede in de gemeente. Bovendien bespaart het veel geld. Meer nog: door te investeren in effectieve vrijwilligershulp verdient een gemeente elke geïnvesteerde euro drie maal terug (Regioplan, 2011).

Samenwerken met SchuldHulpMaatje?

Vroegsignalering en preventie: SchuldHulpMaatje heeft een specifieke aanpak ontwikkeld om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen. Met gerichte campagnes op het internet bereik je mensen uit woonwijken waar het risico op schulden hoog is. En dat werkt. Daar kan de gemeente van profiteren.

Inloopspreekuur: Als gemeente kun je SchuldHulpMaatje ruimte bieden voor een gratis inloopspreekuur. Hier kan men terecht voor hulp bij financiële problemen en administratie.

Besparing van tijd: De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje nemen ambtenaren veel werk uit handen. Zij hebben tijd voor persoonlijke begeleiding en werken aan financiële zelfredzaamheid van de cliënt. Onderwerpen als verantwoordelijkheid en gedrag gaan zij daarbij niet uit de weg.

Meer succes: Samenwerking van gemeente en SchuldHulpMaatje draagt bij aan een aanzienlijk hoger slagingspercentage van schuldhulpverlening. (IDO – niet voor niets; Oikos, 2009)

Voordelen samenwerking op een rij:

  • Hoger slagingspercentage
  • Voorkomen schuldhulpverlening
  • Voorkomen huisuitzettingen
  • Minder uitkeringen
  • Tijdwinst ambtenaren
  • Preventie

Meer informatie?

Neem voor een persoonlijk gesprek contact op met Trudy Molenaar:
trudy.molenaar@schuldhulpmaatje.nl
.

Downloads: