Gemeenten

SchuldHulpMaatje kan veel betekenen voor een effectieve uitvoering van preventie en vroegsignalering van schulden en armoede in de gemeente. Bovendien bespaart het veel geld. Door te investeren in effectieve vrijwilligershulp verdient een gemeente elke geïnvesteerde euro drie maal terug (Regioplan, 2011).

Samenwerken met SchuldHulpMaatje?

Vroegsignalering en preventie: SchuldHulpMaatje heeft een specifieke aanpak ontwikkeld om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken en effectief te helpen. Met gerichte campagnes online en in de wijk bereik je mensen uit woonwijken waar het risico op schulden hoog is. En dat werkt. Daar kunnen inwoners en de gemeente hun voordeel mee doen.

Inloopspreekuur: als gemeente kun je SchuldHulpMaatje ruimte bieden voor een gratis inloopspreekuur. Hier kunnen inwoners terecht voor hulp bij financiële problemen en administratie.

Besparing van tijd: de vrijwilligers van SchuldHulpMaatje nemen ambtenaren werk uit handen. Zij hebben tijd voor persoonlijke begeleiding en werken aan financiële zelfredzaamheid van de inwoner. Onderwerpen als verandering van gedrag en orde brengen in administratie staan centraal.

Meer succes: samenwerking van gemeente en SchuldHulpMaatje draagt bij aan een aanzienlijk hoger slagingspercentage van schuldhulpverlening. (IDO – niet voor niets; Oikos, 2009)

Voordelen samenwerking gemeente en SchuldHulpMaatje:

  • Inwoners helpen naar structurele oplossingen bij geldzorgen
  • Voorkomen schuldhulpverlening
  • Voorkomen huisuitzettingen
  • Minder uitkeringen
  • Tijdwinst ambtenaren
  • Preventie

Meer informatie?

Meer informatie over de aanpak van SchuldHulpMaatje.

Neem voor een persoonlijk gesprek contact op met Trudy Molenaar:
trudy.molenaar@schuldhulpmaatje.nl
.

Downloads: