Werken bij SchuldHulpMaatje

We hebben momenteel geen vacatures

SchuldHulpMaatje heeft geen stageplaatsen en werkervaringsplekken beschikbaar. Voor het kleine kernteam is het helaas niet mogelijk om stagiairs de nodige begeleiding te bieden.

 

Over SchuldHulpMaatje

SchuldHulpMaatje zet zich met zo’n 2500 vrijwilligers in 131 gemeenten in Nederland in, om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken. Vroegtijdige hulp kan een schuldensituatie voorkomen. De deskundig opgeleide vrijwilligers vervangen niet de professionele schuldhulpverlening, maar bieden een welkome aanvulling.

SchuldHulpMaatje werkt o.a. samen met landelijke overheid, vermogensfondsen, de landelijke Alliantie Vrijwillige Schuldhulp en Geldfit.nl. Met collega organisaties als JobHulpMaatje.nl en HipHelpt.nl, kunnen we samen preventief en effectief steeds meer mensen helpen. Lokaal werken we samen met gemeenten, kerken en maatschappelijke organisaties. Dit blijkt effectief: jaarlijks helpt SchuldHulpMaatje zo’n 10.000 mensen met een maatje en 70.000 mensen via internet.

SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken en bureaus voor schuldhulpverlening. Doel is om de nog steeds toenemende schuldenproblematiek terug te dringen en mensen te helpen met financiële zelfredzaamheid, zodat ieder mens van het goede leven kan genieten.