Werken bij SchuldHulpMaatje

Acquisitie naar aanleiding van onze vacatures is niet gewenst.

 

***

Het team Accountmanagement van het Landelijk Servicepunt draagt zorg voor acquisitie en bouwen van nieuwe lid-locaties en relatiebeheer ten behoeve van onze lid-locaties. We zijn op zoek naar een

Accountmanager Noord-Nederland (32 uur)

Bekijk de vacature Accountmanager Noord-Nederland

 

***

Het team Educatie van het Landelijk Servicepunt draagt zorg voor het ontwikkelen en faciliteren van de permanente deskundigheidsbevordering van maatjes en coördinatoren. We zijn op zoek naar een

Meewerkend coördinator educatie (24 uur)

Bekijk de vacature Coördinator Educatie

 

***

Voor ondersteuning van onze organisatie en het directieteam, verantwoordelijk voor het realiseren van de meerjarige doelstellingen van de Vereniging SchuldHulpMaatje, zoeken we een

Projectmanager Operations & Support (36 uur)

Bekijk de vacature Projectmanager Operations & Support

 

***

Maatje, coördinator of lokale bestuurder

vrijwilligersfunctie

Een Maatje helpt iemand met financiële problemen om de geldzaken op orde te brengen. Je maakt deel uit van het vrijwilligersteam in je woonplaats of regio.

Een coördinator begeleidt de Maatjes, koppelt hulpvragers aan Maatjes en onderhoudt contact met verwijzers en andere belangrijke samenwerkingspartners.

Het lokale bestuur is verantwoordelijk voor de aansturing van de SchuldHulpMaatjelocatie en is samenbinder/bruggenbouwer tussen (lokale) overheid, lokale kerken en SchuldHulpMaatje.

Kijk voor meer informatie op de pagina Vrijwilliger worden?

 

SchuldHulpMaatje heeft geen stageplaatsen en werkervaringsplekken beschikbaar. Voor het kleine kernteam is het helaas niet mogelijk om stagiairs de nodige begeleiding te bieden.

Wat doet SchuldHulpMaatje

Alles wat SchuldHulpMaatje doet is erop gericht om mensen met (dreigende) schulden vroegtijdig te bereiken en hulp te bieden via internet en getrainde vrijwilligers, die deskundig en op persoonlijke wijze kunnen helpen naar een schuldenvrij leven. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staan daarbij centraal.

Visie

Naastenliefde is onze basis en het evangelie onze inspiratiebron. Dat betekent dat elk mens aandacht en (zo nodig) zorg en ondersteuning verdient. Met onze SchuldHulpMaatje-aanpak willen we een structurele bijdrage leveren aan het oplossen van de toenemende schuldenproblematiek. Deze aanpak, die aanvullend is op de reguliere schuldhulpverlening, is gebaseerd op samenwerking met overheden en maatschappelijke organisaties. Hiermee versterken we de diaconale inzet van kerken, christelijke geloofsgemeenschappen en organisaties.

Aanpak

We helpen mensen vóór, tijdens en na schuldsituaties. Het Landelijk Servicepunt van de Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland heeft een centraal ondersteunende en verbindende rol voor de circa 100 lokale lid-organisaties in 138 gemeenten met diverse vormen van dienstverlening. We voeren díe zaken uit die landelijk beter kunnen worden gedaan dan lokaal. Om onze dienstverlening nog beter te kunnen maken hebben we jou nodig.