Vacatures

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens te maken met schulden. Uit schaamte zoeken veel mensen (te) laat hulp. SchuldHulpMaatje zet zich vanuit naastenliefde in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken en zonder verwijten te helpen. Begeleiding in gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid staat daarbij centraal. Het doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen.  

 Jaarlijks krijgen bijna tienduizend mensen persoonlijke hulp van ongeveer tweeduizend gecertificeerde schuldhulpmaatjes(vrijwilligers), verspreid over vele plaatsen en regio’s in Nederland. Via de websites worden nog eens tienduizenden mensen geholpen. De aanpak van SchuldHulpMaatje is een welkome aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.  

 SchuldHulpMaatje is opgericht in 2010 op initiatief van de landelijke kerken en werkt zowel lokaal als landelijk effectief samen met kerken, overheid, maatschappelijke organisaties en andere hulpverlenende instanties. Diverse fondsen maken het werk mogelijk. 

Het Landelijk Servicepunt (LSP) ondersteunt zo’n 90 locaties in 123 gemeenten met diverse vormen van dienstverlening. Het team educatie draagt zorg voor het ontwikkelen en faciliteren van de permanente deskundigheidsbevordering van maatjes en coördinatoren.

We zijn op zoek naar een

(meewerkend) coördinator educatie voor 24 uur per week

De coördinator is verantwoordelijk voor de activiteiten maar werkt daarin nauw samen met een trainingsplanner, een ledenwerkgroep van deskundigen en diverse freelancers die deskundig zijn op terrein van coaching, didactiek, financiële zelfredzaamheid en schuldhulpverlening. Deze freelancers verzorgen de inhoud van de trainingen. De coördinator stuurt de trainingsplanner aan. Een deel van de onderstaande taken wordt in onderling overleg samen met en door anderen opgepakt. Voor strategische vraagstukken en samenwerkingsprojecten wordt gebruik gemaakt van externe expertise.

Taken

Verantwoordelijk voor de organisatie van het educatieprogramma voor maatjes

 • Werven, selecteren en inwerken van trainers.
 • Aanspreekpunt voor trainers en organiseren van trainersbijeenkomsten (kennisdeling, ontwikkeling en optimaliseren van het educatieprogramma voor maatjes).
 • Kwaliteitsbewaking trainers (beoordeling kennis en educatieve vaardigheden van trainers n.a.v. lesbezoeken en evaluaties).
 • Administratie (met name overeenkomsten en facturen trainers).

Verantwoordelijk voor de organisatie van het educatie programma voor coördinatoren

 • Samenstellen en realiseren programma bijeenkomsten voor startende en ervaren coördinatoren.
 • Samenstellen en realiseren programma leidersdagen in samenwerking met Cluster Manager, klankbordgroep educatie, leden en andere LSP-coördinatoren c.q. medewerkers.

Algemene organisatie

 • Participatie coördinatorenoverleg van het Cluster LSP Dienstverlening
 • Maandelijks werkoverleg team Educatie van het Cluster LSP Dienstverlening
 • Voorzitten Klankbordgroep Educatie leden Vereniging SchuldHulpMaatje Nederland
 • Onderhouden van externe contacten, relevant voor de inhoud van de educatieprogramma’s

Inhoudelijke basiskennis

 • Samenstellen en realiseren van het jaarplan educatie met het daarbij behorende plan van aanpak
 • Actualiseren trainingsprogramma’s
 • Samenstellen incidentele maatwerkprogramma’s
 • Actualiseren handboeken en formulieren
 • Samenstellen programma’s voor maatjesbijeenkomsten
 • Meedenken/beoordelen nieuwe online-modules
 • Ontwikkelen kleinere online-modules
 • Beantwoorden SHV-technische vragen vanuit locaties in samenwerking met netwerk deskundigen

Visie, Kennis en Vaardigheden

 • Onderschrijven van en een positieve bijdrage leveren aan SchuldHulpMaatje als organisatie zoals verwoord in haar missie, visie en identiteit
 • Meelevend lid van een christelijke kerkelijke gemeente/ geloofsgemeenschap
 • Beschikt over educatieve/didactische vaardigheden en heeft aantoonbare ervaring op terrein van educatie (beleid en uitvoering)
 • Ervaring in het werken bij een vrijwilligersorganisatie is een pré
 • Kennis van en ervaring met schuldhulpverlening is een pré
 • HBO werk- en denkniveau
 • Probleemoplossend
 • Plannend en organiserend
 • Communicatief
 • Flexibel
 • Leidinggevend
 • Adviesvaardig
 • Netwerken

Ons aanbod

 • Standplaats Leiden met mogelijkheid tot gedeeltelijk thuiswerken.
 • Een boeiende en afwisselende functie in een dynamische organisatie met enthousiaste collega’s.
 • Op de functie is een passende financiële vergoeding van toepassing inclusief pensioen en diverse secundaire arbeidsvoorwaarden.
 • Benoeming is bij voorkeur per 1 mei 2019

Solliciteren

Ben je enthousiast geworden? Stuur dan je motivatiebrief en CV vóór 29 maart naar mariette.hulsbergen@schuldhulpmaatje.nl.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature is niet gewenst.