Sponsors en partners

Henriette Hulsebosch

Kansfonds financiert initiatieven die kwetsbare mensen krachtiger maken. Door schulden kun je kwetsbaar worden. Het is mooi als er dan een maatje naast je komt staan die je helpt om je leven weer op orde te krijgen. We steunen SchulpHulpMaatje dan ook van harte.
Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds

Help ons helpen

De hulpverlening van onze vrijwilligers is gratis. Als deskundige vrijwilligersorganisatie willen wij kwaliteit bieden op het gebied van schulden en geldzorgen. Om dat mogelijk te maken, zijn we afhankelijk van fondsen, donateurs en bijdragen van partners met wie wij samenwerken. Met een financiële bijdrage maak je ons werk blijvend mogelijk.

Investeren in SchuldHulpMaatje loont

  • De persoonlijke begeleiding van onze Maatjes voorkomt dat mensen schulden krijgen, of er onnodig dieper in wegzakken.
  • Onze maatjes leren cliënten hoe je ook in de toekomst schuldenvrij kunt blijven.
  • SchuldHulpMaatje bespaart menselijk leed en ook maatschappelijke kosten voor uitkeringen, woninguitzettingen, incassotrajecten en maatschappelijke dienstverlening.

Waar is het geld voor nodig?

Onze Maatjes zijn hét lichtpunt voor mensen met geldzorgen en/of schulden. SchuldHulpMaatje hecht er veel waarde aan dat alle vrijwilligers zijn getraind en gecertificeerd.
  • Elk nieuw maatje volgt een drie-daagse deskundigheidstraining. Deze wordt gegeven door Kiwa geregistreerde, norm Nen 8048 gecertificeerde schuldhulpverleners.
  • Daarnaast ontwikkelt een maatje zich voortdurend met een e-learning programma, het Permanente Educatie Programma.
  • Het Maatje leert onder andere wat de grenzen zijn van zijn bevoegdheden en hoe je mensen coacht naar gedragsverandering en financiële zelfredzaamheid.

Dank

Zonder de steun van overheden, fondsen, partners, bedrijven, kerken en christelijke organisaties zou ons werk niet mogelijk zijn. We zijn in het bijzonder dank verschuldigd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Met steun van de Nationale Postcodeloterij kan SchuldHulpMaatje uitbreiden in Nederland zodat we meer mensen kunnen ondersteunen en elk jaar 100 nieuwe Maatjes een opleiding kunnen geven. Daarnaast hebben het Kansfonds en Kerk in Actie de start en opbouw van SchuldHulpMaatje landelijk en lokaal mogelijk gemaakt. Beiden zijn net als het Oranjefonds al jarenlang betrokken bij ons werk, onder andere bij het opstarten van nieuwe locaties of recent bij het bieden van extra gratis opleidingsplaatsen voor nieuwe vrijwilligers.

SchuldHulpMaatje ontvangt van diverse fondsen en bedrijven al jarenlang steun voor haar projecten waardoor ze haar werk professioneel kan opzetten, haar opleidingsaanbod en methodieken verder ontwikkelen en nieuwe doelgroepen waaronder jongeren kan toeleiden naar passende hulp. Daarnaast wordt nauw samengewerkt met een brede groep aan kerkelijke en christelijke organisaties die hun kennis, netwerken en pr-kanalen openstellen en ook lid zijn van onze Vereniging. Een uitgebreid overzicht staat op de pagina Sponsors van SchuldHulpMaatje.


Meer informatie

Wil je participeren of bijdragen aan SchuldHulpMaatje? Heel graag. Neem dan contact op met de directeur van het Landelijk Servicepunt drs. Peter Rijsdijk: peter.rijsdijk@schuldhulpmaatje.nl
Natuurlijk kun je ook rechtstreeks doneren. Elke donatie is van harte welkom!

 Doneer nu