Sponsors en partners

Sponsors en partners

Help ons helpen

De hulpverlening van onze vrijwilligers is gratis. Dat spreekt vanzelf, maar daarom zijn wij afhankelijk van fondsen, donateurs en bijdragen van partners met wie wij samenwerken. Met een financiële bijdrage maak je ons werk blijvend mogelijk.

Investeren in SchuldHulpMaatje loont

  • De persoonlijke begeleiding van onze maatjes voorkomt dat mensen schulden krijgen, of er onnodig dieper in wegzakken.
  • Onze maatjes leren cliënten hoe je ook in de toekomst schuldenvrij kunt blijven.
  • Dat bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke kosten voor uitkeringen, woninguitzettingen, incassotrajecten en maatschappelijke dienstverlening.

Waar is het geld voor nodig?

De opleiding van maatjes is een belangrijke kostenpost waar wij niet op willen bezuinigen.

  • Elk nieuw maatje volgt een drie-daagse deskundigheidstraining. Deze wordt gegeven door Kiwa geregistreerde, norm Nen 8048 gecertificeerde schuldhulpverleners.
  • Daarnaast ontwikkelt een maatje zich voortdurend met een e-learning programma, het Permanente Educatie Programma.
  • Tenslotte leert het maatje binnen welke grenzen zijn bevoegdheden liggen, en over de juiste benaderingswijze van mensen met schulden.

Kwaliteit is een belangrijke sleutel voor het effectieve optreden van onze SchuldHulpMaatjes.

Dank

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Kansfonds (voormalig Skanfonds) maakten de start en opbouw van SchuldHulpMaatje mogelijk. Wij zij hen daarvoor zeer dankbaar.  Het Oranjefonds is een belangrijke sponsor van veel van onze lokale organisaties en per 1 januari 2016 biedt het ook financiële ondersteuning aan het Landelijk Servicepunt.

Meer informatie

Wil je participeren of bijdragen aan SchuldHulpMaatje? Heel graag. Neem dan contact op met de directeur van het Landelijk Servicepunt drs. Peter Rijsdijk: peter.rijsdijk@schuldhulpmaatje.nl

Natuurlijk kun je ook rechtstreeks doneren. Elke donatie is van harte welkom!

Doneer nu