Sponsors en partners

Henriette Hulsebosch

Kansfonds financiert initiatieven die kwetsbare mensen krachtiger maken. Door schulden kun je kwetsbaar worden. Het is mooi als er dan een maatje naast je komt staan die je helpt om je leven weer op orde te krijgen. We steunen SchulpHulpMaatje dan ook van harte.
Henriëtte Hulsebosch, directeur Kansfonds

Help ons helpen

De hulpverlening van onze vrijwilligers is gratis. Dat spreekt vanzelf, maar daarom zijn wij afhankelijk van fondsen, donateurs en bijdragen van partners met wie wij samenwerken. Met een financiële bijdrage maak je ons werk blijvend mogelijk.

Investeren in SchuldHulpMaatje loont

  • De persoonlijke begeleiding van onze maatjes voorkomt dat mensen schulden krijgen, of er onnodig dieper in wegzakken.
  • Onze maatjes leren cliënten hoe je ook in de toekomst schuldenvrij kunt blijven.
  • Dat bespaart menselijk leed, maar ook maatschappelijke kosten voor uitkeringen, woninguitzettingen, incassotrajecten en maatschappelijke dienstverlening.

Waar is het geld voor nodig?

De opleiding van maatjes is een belangrijke kostenpost waar wij niet op willen bezuinigen.
  • Elk nieuw maatje volgt een drie-daagse deskundigheidstraining. Deze wordt gegeven door Kiwa geregistreerde, norm Nen 8048 gecertificeerde schuldhulpverleners.
  • Daarnaast ontwikkelt een maatje zich voortdurend met een e-learning programma, het Permanente Educatie Programma.
  • Tenslotte leert het maatje binnen welke grenzen zijn bevoegdheden liggen, en over de juiste benaderingswijze van mensen met schulden.
Kwaliteit is een belangrijke sleutel voor het effectieve optreden van onze SchuldHulpMaatjes.

Dank

Zonder de steun van fondsen en overheden zou ons werk niet mogelijk zijn. We zijn in het bijzonder dank verschuldigd aan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Kansfonds, die de start en opbouw van SchuldHulpMaatje mogelijk maakten. Het Oranje Fonds is een belangrijke sponsor van veel van onze lokale organisaties en biedt ook financiële ondersteuning aan het Landelijk Servicepunt. Met de steun van de Nationale Postcode Loterij kan SchuldHulpMaatje verder uitbreiden en extra vrijwilligers opleiden.
Een uitgebreid overzicht staat op de pagina Sponsors van SchuldHulpMaatje.

Meer informatie

Wil je participeren of bijdragen aan SchuldHulpMaatje? Heel graag. Neem dan contact op met de directeur van het Landelijk Servicepunt drs. Peter Rijsdijk: peter.rijsdijk@schuldhulpmaatje.nl
Natuurlijk kun je ook rechtstreeks doneren. Elke donatie is van harte welkom!

 Doneer nu