Onze aanpak

Koning Willem-Alexander

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander op bezoek bij de maatjes in Midden-Delfland op uitnodiging van het Oranjefonds
Schuldhulpmaatje - aanpak

Vroegsignalering en preventie

Onze aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Onze maatjes bieden begeleiding en ondersteuning,  maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is,  leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.

Onze middelen

Met internetcampagnes, gecombineerd met onze Postcode Preventie Aanpak, bereiken we doelgericht mensen in wijken met een hoog risico op schulden. Het is een door ons beproefde methode waarmee we steeds meer gemeenten van dienst kunnen zijn.

Websites

  • Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële hulpverlening.
  • MoneyFit.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële hulp willen.
  • Eerstehulpbijschulden.nl ondersteunt mensen die anderen willen helpen zonder geld te geven. Dat is structurele hulp!

Spreekuur

Steeds meer SchuldHulpMaatje locaties bieden een gratis inloopspreekuur aan. Hier kan men binnenlopen met vragen over administratie of hulp bij de financiën. Een paar helpende gesprekken zijn vaak voldoende. Als er meer zorg nodig blijkt, bieden we intensieve hulp aan.

Samen lukt ‘t

Wij geloven in samenwerken. Samen lukt ’t is niet voor niets onze slogan. Dit principe loopt als een rode draad door elk niveau in onze organisatie. De hulpvragers staan daarin welbewust centraal. Samenwerken met alle genoemde partijen maakt het mogelijk hen weer perspectief te bieden op een toekomst zonder schulden.

De hulp van SchuldHulpMaatje is een goede aanvulling op de professionele schuldhulpverlening.
De hulp van SchuldHulpMaatje is een goede aanvulling op de professionele schuldhulpverlening. De afbeelding laat zien dat SchuldHulpMaatje met name in de preventiefase en in de nazorgfase praktische hulp kan bieden. In de schuldhulpfase ligt de daadwerkelijke hulpverlening bij de professionele schuldhulpverleners en is de voornaamste taak van het maatje om te motiveren en te ondersteunen.