Onze aanpak

Schuldhulpmaatje - aanpak

Vroegsignalering en preventie

Onze aanpak richt zich erop om mensen met financiële problemen in een zo vroeg mogelijk stadium te bereiken. Dat voorkomt dat schulden onnodig oplopen. Onze maatjes bieden begeleiding en ondersteuning,  maar zij nemen nooit de verantwoordelijkheid over. Wanneer er weer overzicht en rust is,  leren zij hoe je in de toekomst schuldenvrij kunt blijven. Niet alleen een overzichtelijke administratie, ook financieel gedrag komt daarbij ter sprake. Ook dat is preventie; voorkomen dat iemand in een vicieuze cirkel belandt van terugkerende schulden.

Onze middelen

Met internetcampagnes, gecombineerd met onze Postcode Preventie Aanpak, bereiken we doelgericht mensen in wijken met een hoog risico op schulden. Het is een door ons beproefde methode waarmee we steeds meer gemeenten van dienst kunnen zijn.

Websites

  • Uitdeschulden.nu is voor mensen die zoeken naar financiële hulpverlening.
  • MoneyFit.nl richt zich op jongeren tussen 16 en 26 jaar die financiële hulp willen.
  • Eerstehulpbijschulden.nl ondersteunt mensen die anderen willen helpen zonder geld te geven. Dat is structurele hulp!

Spreekuur

Steeds meer SchuldHulpMaatje locaties bieden een gratis inloopspreekuur aan. Hier kan men binnenlopen met vragen over administratie of hulp bij de financiën. Een paar helpende gesprekken zijn vaak voldoende. Als er meer zorg nodig blijkt, bieden we intensieve hulp aan.

Samen lukt ‘t

Wij geloven in samenwerken. Samen lukt ’t is niet voor niets onze slogan. Op elk niveau in onze organisatie staat dit principe centraal. Onderstaand schema van onze werkwijze vat dit kort samen. De hulpvragers staan daarin welbewust bovenaan. Samenwerken met alle genoemde partijen maakt het mogelijk hen weer perspectief te bieden op een toekomst zonder schulden.

Werkwijze Schuldhulpmaatje