Feiten over schulden

Danny 2020

Danny wil bewijzen dat hij het kan
Het is geen schande om hulp te vragen. Het kan iedereen overkomen. Ik ben er nog niet, maar ik wil bewijzen dat ik het kan.
→ lees het verhaal van Danny

De feiten op een rij over mensen met problematische schulden in Nederland.

  • Ruim een half miljoen huishoudens heeft problematische schulden, dat wil bijvoorbeeld zeggen dat ze rood staan, rekeningen niet kunnen betalen en/of betalingsachterstanden hebben en niet in staat zijn dit zelf op te lossen.
  • Veel mensen (60%) komen moeilijk rond of zijn financieel kwetsbaar door hoge vaste lasten en stijgende uitgaven. Dat blijkt uit onderzoek (2022) van Deloitte, Nibud en Universiteit Leiden.
  • Van de jongvolwassenen (18-35-jarigen) heeft zelfs 70% in de afgelopen twaalf maanden te maken gehad met betalingsproblemen.
  • Bijna een derde van de Nederlanders betaalt rekeningen wel eens te laat.
  • Meer mensen maken zich zorgen over geld. Ook van de mensen met een hoger inkomen geeft 12% aan moeilijk tot zeer moeilijk rond te kunnen komen.

Gevolgen van schulden

STRESS. Dat is wat geldzorgen of schulden veroorzaken als mensen geen overzicht hebben. Wie onder hoge druk staat blokkeert en is niet meer in staat de juiste actie te ondernemen. De post verdwijnt ongeopend in een la, uit onmacht of uit angst voor confrontatie of slecht nieuws. Maar de schuld groeit verder. De gevolgen van schulden zijn ingrijpend. Sociaal isolement, depressie, ziekteverzuim, relatieproblemen, echtscheiding, fraudegevoeligheid. Zelfs zelfmoord komt voor. SchuldHulpMaatje wil mensen met financiële zorgen zo vroeg mogelijk bereiken.