Maatjes vermist!

Met het in gebruik nemen van het HulpVragerSysteem, is al een aantal keren gebleken dat maatjes  aan de slag zijn, terwijl zij in geen enkel landelijk systeem geregistreerd staan als maatje en daardoor officieel geen maatje zijn. Het is voor het maatje zelf ook niet leuk om er na 1,5 jaar achter te komen niet geregistreerd te staan als maatje.

We vragen of jullie, na de 3-daagse training, binnen 2 weken de betreffende stukken willen doorsturen, zodat ze ook zo snel mogelijk toegang kunnen krijgen tot het HulpVragerSysteem. Als wij de VoG en presentielijst niet ontvangen, kunnen we de certificering niet rondmaken en is er ook geen toegang tot de online leeromgeving en de hercertificeringsmodules.

Niet gecertificeerde maatjes vallen ook niet onder de landelijke schade- en aansprakelijkheidsverzekering. Ook hebben we de maatjesbijdrage niet kunnen factureren voor deze personen.

We vragen je vóór eind april je lijst met maatjes na te kijken en de eventueel nog ontbrekende VoG’s en/of presentielijsten naar ons toe te sturen.

We willen dit graag z.s.m. duidelijk krijgen, en als je binnen de gestelde termijn de ontbrekende gegevens doorstuurt, zullen we de gemiste kwartaalbijdrage voor maatjes niet in rekening brengen.  Wanneer blijkt dat er voor de 3-daagse training nog niet is betaald, zullen we daar wel een factuur voor moeten sturen.

Je kunt de stukken sturen naar: trainingen@schuldhulpmaatje.nl