Filmpjes John weer schuldenvrij

In het filmpje over onze strategie, staat John voor de duizenden mensen die jaarlijks aankloppen bij SchuldHulpMaatje. We presenteerde deze animatie tijdens de algemene ledenvergadering in november 2016. John is nu ook te zien in nog twee andere korte animaties van nog geen 2 minuten. Eén waarmee je hulpvragers kunt bereiken en één voor lobby en fondsenwerving.

Animatie voor hulpvragers

Hierin leven we mee met John die in de schulden zit en geen uitweg ziet. Totdat SchuldHulpMaatje langszij komt. De animatie staat op www.uitdeschulden.nu.

Je kunt het filmpje laten zien bij presentaties en via Facebook verspreiden in je netwerk.
Mogelijke tekst die je daarbij kunt gebruiken:
Angst, Hopeloos, Mislukkeling, Gevangen… Dit zijn woorden die aansluiten bij mensen met schulden. Gelukkig hebben deze woorden niet het laatste woord! Bij SchuldHulpMaatje steken wij onze handen uit naar wie hiermee worstelt.

Animatie over samenwerking

Hierin zien we opnieuw John die hulp krijgt van SchuldHulpMaatje. De animatie maakt duidelijk hoe samenwerking met SchuldHulpMaatje bijdraagt aan preventie en een effectieve schuldhulpverlening. Zeer bruikbaar om je netwerk bij lobbyactiviteiten verder te ontsluiten en voor fondsenwerving.