SHM en privacy – Wij beschermen de persoonsgegevens van hulpvragers

SchuldHulpMaatje en Privacy – Wij beschermen de persoonsgegevens

Sinds de oprichting van SchuldHulpMaatje in 2011 is de organisatie gegroeid in onder andere het aantal lokale SHM stichtingen, aantal hulpvragers en aantal websitebezoekers. Op dit moment worden bovendien verschillende nieuwe projecten opgestart waarbij het verzamelen van data en dataverwerking een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld de projecten Geldfit (een online portal) en Predictive Prevention (voorspellende data). Ook is er een nieuw hulpvragersvolgsysteem geïmplementeerd. Hierdoor kunnen we steeds meer mensen helpen die ondersteuning nodig hebben bij het op orde krijgen van hun financiën. Dat is iets om dankbaar voor te zijn. Tegelijkertijd betekent dat ook dat het gebruik van (persoonlijke) data toe neemt, noodzakelijk voor ons werk maar ook een grote verantwoordelijkheid om daar zorgvuldig mee om te gaan.

Vanaf 25 mei 2018 zal er nieuwe wetgeving van toepassing zijn ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens. De nadruk zal komen te liggen op het kunnen aantonen dat er gehandeld wordt binnen de wetgeving, de zogenoemde documentatieplicht. De groei van de organisatie in combinatie met de aanstaande verandering in wetgeving geven aanleiding om opnieuw te kijken naar de wijze waarop SchuldHulpMaatje met persoonsgegevens omgaat.

SHM vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk en wil op een aantoonbare wijze zorgvuldig en binnen de kaders van de wetgeving blijven handelen. Er wordt daarom een projectteam samengesteld die het privacy beleid van SHM verder gaat uitwerken met het oog op de genoemde ontwikkelingen. In dit projectteam zal ook iemand vanuit de locaties deelnemen. De planning is dat het  beleid eind september uitgewerkt is en dat daarbij ook helder is of en welke acties er nog ondernomen zouden moeten worden. We houden jullie op de hoogte!