SchuldHulpMaatje Privacy proof?

Met de huidige omvang van SchuldHulpMaatje spelen data en de dataverwerking een steeds belangrijker rol. Met het oog op de bescherming van privacy een grote verantwoordelijkheid. Bovendien geldt er vanaf 25 mei 2018 nieuwe wetgeving ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens.

SchuldHulpMaatje vindt bescherming van persoonsgegevens belangrijk en wil op een aantoonbare wijze zorgvuldig en binnen de kaders van de wetgeving blijven handelen. Daarom stellen we een projectteam samen dat zich buigt over het privacy beleid van SchuldHulpMaatje. Eind september ligt er een voorstel klaar, en moet duidelijk zijn of het nodig is om actie te ondernemen.

Een grote organisatie als SchuldHulpMaatje kan niet heen om digitale verwerking van persoonsgegevens. Het nieuw geïntroduceerde hulpvragersysteem is daar een voorbeeld van. Persoonlijke gegevens van onze hulpvragers en de voortgang van het begeleidingsproces zijn daarin opgeslagen.
Maar ook de gegevens van bezoekers op onze websites en online portals zoals Moneyfit.nl en het nieuwe Geldfit.nl worden opgeslagen. En met het toepassen van Predictive Prevention (voorspellen wie binnen 2 jaar schulden riskeert) heb je te maken met gegevens van mensen, die ons zelfs niet kennen.

In de nieuwe privacywetgeving staat centraal dat een organisatie moet kunnen aantonen binnen de wetgeving te handelen, de zogenaamde documentatieplicht. De werkgroep privacy onderzoekt in hoeverre de werkwijze van SchuldHulpMaatje voldoet aan de wettelijke regelgeving. En hoe we deze eventueel kunnen aanpassen. We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen.