Training coördinatoren

Een coördinator kan net als de maatjes, niet zonder een goede training. De SchuldHulpMaatje praktijk is complex en de verantwoordelijkheid groot. Deze maand volgen 14 nieuwe coördinatoren de tweedaagse starterstraining. Voor ervaren coördinatoren staan er op 19 en 26 september ééndaagse trainingsdagen gepland.

Bij de starterstraining staan op dag één kennis en theorie centraal. De tweede dag is een introductie op het Landelijk Servicepunt en het leren omgaan met de digitale systemen van SchuldHulpMaatje. Bij de trainingsdag voor ervaren coördinatoren staat het uitwisselen van ervaringen en onderlinge kennisdeling centraal.

Informeer eens bij je coördinator(en) naar hun ervaringen met deze trainingen en stimuleer hen eventueel deze belangrijke dagen bij te wonen. Voor de training in september kunnen zij zich nog aanmelden.