Verslag Mexico – Leo Kuiper

“Het was erg goed in Mexico. Er waren 30 deelnemers uit 7 verschillende Latijns Amerikaanse landen die hebben besloten een soortgelijk project te gaan starten als SchuldHulpMaatje. De landen die deelnemen zijn Mexico, Guatemala, Honduras, Costa Rica, Equador, Colombia en Florida (Spaans sprekend). Deze 7 landen gaan samenwerken en hebben 5 werkgroepen geformeerd om de verschillende onderdelen van het project vorm te geven. De deelnemers aan de training waren merendeels pastors of ministry leaders van grote kerken. De training begon op donderdagavond 6 juli 18.00 uur en duurde tot en met zaterdagavond 18.00 uur. In deze training heb ik gedeelten van de SHM trainingen dag 1 en 2 gegeven en daarna hebben we twee workshops gehouden, een om de juridische aspecten per land in kaart te brengen (zoals in dag 3 in Nederland gebeurt) en een om de een stappenplan te beschrijven om met een dergelijk project te gaan beginnen. Aan de hand daarvan zijn de werkgroepen geformeerd. De deelnemers waren erg enthousiast en staan te popelen om dit in Latijns Amerika van de grond te krijgen, want de nood is daar nog veel hoger dan bij ons. De training werd door mij gegeven in het Engels en vertaald in het Spaans door Anders Panasiuk, de director van Compass voor Latijns Amerika. Compass is de non profit organisatie waar Encour deel van uitmaakt en die wereldwijd Bijbels onderwijs over geld stimuleren.”