‘Hoe vaak sta jij weleens Rood op je bankrekening?’ – uitslag poll op MoneyFit.nl

7,5 % van de jongeren geeft aan altijd rood te staan en 14 % geeft aan soms rood te staan. Deze cijfers geven aan dat er absoluut winst te behalen valt onder de jongeren.
Als zij nu al te makkelijk denken over rood staan, dan heeft dat invloed op de keuzes die zij
ook later zullen maken.