Privacy-werkgroep gestart: beschermen van persoonsgegevens

Sinds de oprichting is de organisatie significant gegroeid ten aanzien van onder andere het aantal lokale SHM stichtingen, de omzet, aantal medewerkers, aantal hulpvragers en aantal websitebezoekers. Op dit moment worden bovendien verschillende nieuwe projecten opgestart waarbij het verzamelen van data en dataverwerking een belangrijke rol spelen, zoals bijvoorbeeld de projecten Geldfit.

Vanaf 25 mei 2018 is er nieuwe wetgeving van toepassing ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens. De nadruk zal komen te liggen op het kunnen aantonen dat gehandeld wordt binnen de wetgeving, de zogenoemde documentatieplicht. De groei van de organisatie in combinatie met de aanstaande verandering in wetgeving geven aanleiding om opnieuw te kijken naar de wijze waarop SchuldHulpMaatje met persoonsgegevens omgaat. Onze werkgroep is aan de slag gegaan om een geactualiseerd vastgesteld, vastgelegd en toegepast beleid op te leveren ten aanzien van bescherming van persoonsgegevens. De toezichthouder op uitvoering van deze wetgeving is de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).