Laaggelleterdheid – Nieuwe e-learning vanaf 1 september!

In Nederland hebben maar liefst 2,5 miljoen volwassenen grote moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Zij zijn laaggeletterd. Vaak hebben zij ook beperkte digitale vaardigheden. Daarom is deze nieuwe module Laaggeletterdheid tot stand gekomen in samenwerking met Stichting lezen en schrijven.
Vanaf 1 september staat deze e-learning voor jullie klaar.

Deze e-learning leert je hoe je om moet gaan met mensen met laaggeletterdheid: hoe begeleid je hen het beste richting zelfredzaamheid? Maar ook: hoe ontdek je het en maak je het bespreekbaar met je hulpvrager? Een zeer interessante en nuttige module om mee aan de slag te gaan.