Maatje Petra staat náást mensen in geldproblemen

Een Maatje zijn betekent meer dan hulp om de financiën weer op orde te krijgen. Petra de Bruijn, vrijwilliger bij SchuldHulpMaatje, weet dat het er vooral om gaat dat ze náást de mensen staat. “Iemand die meedenkt en meekijkt.”

Het kan mensen zomaar overkomen dat ze in de schulden komen, weet Petra. Doordat ze vrijwilliger is bij SchuldHulpMaatje, hoort ze schrijnende verhalen. “Bepaalde gebeurtenissen in je leven kun je van tevoren niet inschatten. Die kunnen soms zo heftig zijn dat je minder aandacht hebt voor wat er om je heen gebeurt.” Zo verliezen mensen de grip op hun financiën. Ze noemt ziekte en scheiding als voorbeelden, maar er zijn nog allerlei andere soorten crisissen die zich kunnen voordoen. “Het kan heel veel mensen gebeuren”, concludeert ze.

Financiën op orde

Ze denkt aan Cora, van wie ze Maatje is. Cora’s man ging er vandoor nadat zijn buitenlandse investeringen mislukt bleken te zijn. Zelf bleef Cora achter met vier kinderen en een schuld van 40.000 euro. Petra kon haar helpen om de financiële administratie weer op orde te krijgen en contact te leggen met de schuldeisers. Mocht het nodig zijn en de hulpvrager dat wil, dan kan de stap worden gezet naar een professionele schuldhulpverlener. En als er een schuldregeling nodig is, kan de hulpvrager samen met het Maatje dit regelen met de gemeente. “Ik ga dan ook mee naar de gemeente”, zegt Petra. “Het is fijn als er iemand met je meedenkt en meekijkt.

Wederzijds respect

Petra had al vanaf het begin een klik met Cora. En dat is ook nodig: “Als vrijwilliger kom je aan huis bij de hulpvrager. Je bouwt wederzijds respect en vertrouwen op met elkaar.” Een vrijwilliger steekt daarom veel tijd in het contact. “Ik denk dat ik al heel vaak bij Cora geweest ben”, beaamt Petra. “Dat kan van een professional nooit verwacht worden: veel te duur en te veel omvattend.” Ze heeft bewondering voor Cora. “Ze werkt, ze heeft vier kinderen, ze houdt alle ballen in de lucht.” Ook haar financiën heeft Cora weer onder controle. “En dat gaat heel goed”, constateert Petra. “Elke keer ga ik er met plezier naartoe. Ik vind het knap hoe Cora het doet.”