Maatje Amber: “Samen naar oplossingen zoeken”

Achterdocht bij hulpvragers schrikt haar niet af en tijdens het traject zet ze mensen zelf aan het werk. Amber, inmiddels vijf jaar Maatje, weet hoe het werkt. “Ik probeer het altijd zo luchtig mogelijk te houden door er samen over te praten en naar oplossingen te zoeken.”

In eerste instantie merkte Maatje Amber wat reserves bij hulpvragers Karel en Bert*. Ze vroegen zich af of ze wel echt geholpen zouden worden en of ze de hulp wel konden betalen. Maar al snel verdween hun reserve.

De duizenden Maatjes van SchuldHulpMaatje bieden gratis betrouwbare en deskundige hulp aan mensen met financiële problemen. “Met onze Maatjes willen we hoop en perspectief brengen achter huisdeuren. Een lichtpunt zijn waar het donker is, zoals Jezus ook deed”, zegt directeur Carla van der Vlist. “Dat mensen in schulden weinig vertrouwen hebben in instanties, is bekend bij SchuldHulpMaatje. Maar dit wantrouwen verdwijnt meestal zodra de Maatjes over de vloer komen.” Zo ging het bij Amber ook. Zij heeft Karel en Bert uiteindelijk drie jaar lang begeleid. Van hun schuld van 18.000 euro is inmiddels bijna niets meer over.

Op weg helpen
Toen SchuldHulpMaatje vijf jaar geleden in haar woonplaats startte, dacht Amber: ‘Dit is iets voor mij’. “Ik had mijn opleiding in de schuldhulpverlening afgerond, maar kon geen werk vinden in mijn vakgebied. Door een vrijwilligersfunctie als Maatje kon ik alvast ervaring opdoen.” Inmiddels heeft ze die gedroomde baan wél gevonden, maar Maatje blijft ze. “Het leukste van dit werk is dat je mensen op weg kunt helpen, zodat er weer perspectief komt.”

Maatje word je niet zomaar. “Je krijgt eerst een driedaagse training waarin je alle kneepjes van het vak leert”, vertelt Amber. “En tijdens intervisieavonden met je lokale team bespreek je anoniem casussen en deel je ervaringen. Je leert dan echt van elkaar.” Inmiddels heeft Amber routine in de begeleiding van mensen met financiële problemen. “Ik probeer het altijd zo luchtig mogelijk te houden door er samen over te praten en naar oplossingen te zoeken.”

Zelf stap zetten
“Door de stapeling van schulden – en de stress die dit vervolgens geeft – kunnen mensen moeilijk zelfstandig ontsnappen aan hun problemen”, weet Carla van der Vlist. “De vrijwilligers van SchuldHulpMaatje gaan samen met de hulpvrager kijken welke hulp nodig is. Wij maken geen afspraken met schuldeisers, maar ondersteunen mensen om zelf die stap te zetten.” Precies dat deed Amber ook bij Karel en Bert. Dat was heftig, maar samen pakten ze door.

Amber hoopt dat mensen met financiële problemen gewoon aan de bel durven te trekken bij SchuldHulpMaatje. “Schulden kunnen je zomaar overkomen, ook als je een normaal inkomen hebt. Maar we kunnen mensen ook van advies voorzien bij ‘slechts’ een betalingsachterstand. Dat voorkomt veel problemen.”

*De echte namen van Karel en Bert zijn bij de redactie bekend.
Dit artikel is met toestemming overgenomen van Petrus Magazine.