Onderzoek vroegsignalering: gemeenten moeten meer doen om burgers te bereiken

Vroegsignalering bij schulden

De Nationale ombudsman publiceert vandaag het rapport over vroegsignalering door gemeenten. SchuldHulpMaatje is ook bij dit onderzoek betrokken geweest. Er zijn te grote verschillen in de moeite die gemeenten doen om burgers met financiële problemen te bereiken. De Nationale ombudsman roept de minister op om landelijke basisafspraken te maken over de uitvoering van de vroegsignalering.

Vroegsignalering verschilt per gemeente
SchuldHulpMaatje werkt in 161 gemeenten in Nederland en constateert dat de burger in de ene plaats goed gehoord en geholpen wordt en in de andere plaats niet. Dat kan leiden tot ongelijkheid voor burgers. Een burger in de knel heeft een overheid nodig die de zorgplicht serieus neemt.
SchuldHulpMaatje gelooft in het belang van het vroegtijdig bereiken van mensen met geldzorgen. Hoe eerder mensen hulp vragen, hoe meer grote problemen en schulden kunnen worden voorkomen. En daar heeft iedereen belang bij: de mensen met geldzorgen, de samenleving en de overheid.
Vroegsignalering is de wettelijke taak van de gemeente met als doel schulden en geldproblemen zo vroeg mogelijk te signaleren en aan te pakken. De gemeente pakt signalen op van vastelasten-partners die kunnen wijzen op financiële problemen bij de inwoner. Daarbij moet de overheid niet vergeten om ook signalen op te pakken bij inwoners met een betalingsachterstand bij de gemeente zelf. Ook is de rijksoverheid zelf is een van de grootste schuldeisers en is het van groot belang dat er een Rijksincasso komt die ook beleid gaat maken op terrein van vroegsignalering.

Vrijwilligersorganisatie voor preventie en duurzame hulp
Het borgen van de opvolging van vroegsignalering is cruciaal om financiële problemen nu en in de toekomst te voorkomen. SchuldHulpMaatje kan voor mensen die baat hebben bij deskundige vrijwillige hulp de opvolging doen. We nemen niet de taak van de gemeente over, maar zijn aanvullend op de beroepsschuldhulpverlening. Van de hulpvragers van SchuldHulpMaatje is 61 procent (nog) niet in beeld bij beroepsschuldhulpverlening. Dat betekent dat SchuldHulpMaatje een aanvulling is op de beroepsschuldhulpverlening en mensen via informele netwerken en online al eerder weet te bereiken om hulp te bieden. Daarmee is preventie al vele jaren onze inzet als SchuldHulpMaatje. Wij doen dat online via onze hulpwebsites en campagnes, door preventief te helpen bijvoorbeeld in wijken waar het risico op schulden laag is, ons informeel netwerk te benutten en via samenwerking met partners preventieve en ook integrale hulp te bieden.  

Diverse media besteden aandacht aan het onderzoek naar vroegsignalering.

  • NOS Radio 1 interviewde de Nationale ombudsman en aansluitend gaf Inge Weijts, coördinator SchuldHulpMaatje Delft een toelichting op de praktijk van vroegsignalering in Delft en de rol van SchuldHulpMaatje. Je kunt het item hier terugluisteren.
  • NRC publiceerde het artikel ‘Beginnende schuld? Dan kun je maar beter in de juiste gemeente wonen’ (artikel voor abonnees). Directeur Carla van der Vlist van SchuldHulpMaatje Nederland vertelt in dit artikel dat SchuldHulpMaatje ook grote verschillen tussen gemeenten ziet en dat veel gemeenten nog zoekende zijn. “Ik hoor vaak dat zij zoveel signalen krijgen, dat zij zich afvragen: hoe pak je die goed op? Op de lange termijn hebben gemeenten er baat bij om veel te investeren in vroegsignalering. Als schulden blijven oplopen, worden de kosten veel hoger.”

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.