Zorg en welzijn

Samenwerken met Zorg en welzijn

Geldzorgen. Je kunt er letterlijk ziek van worden. Zorgprofessionals zien regelmatig patiënten of cliënten met geldzorgen. SchuldHulpMaatje bouwt aan samenwerking met ketenpartners in zorg en welzijn. Het doel: mensen met (potentiële) schulden of geldzorgen eerder bereiken en hierdoor zowel hun psychische als lichamelijke gezondheid verbeteren. Die samenwerking levert in de praktijk goede resultaten op: deskundige en vroegtijdige hulp voor mensen met geldzorgen en ontlasten van de zorgprofessional.

Bekijk hier de eindevaluatie van de pilot Samen Duurzaam Helpen in Leiden, van SchuldHulpMaatje Nederland, Zorg en Zekerheid en Voor Elkaar Leiden.