ChristenUnie, BBB, CDA en maatschappelijke organisaties slaan handen ineen in de Coalitie Samenleving

Coalitie Samenleving ondertekening 2023

‘Doe mee aan een zorgzaam Nederland, wij gaan je daarbij ondersteunen’ is de oproep van de ChristenUnie, BBB en CDA, samen met Schuldhulpmaatje, TijdvoorActie, HipHelpt, Jobhulpmaatje, Stichting Present en Lelie zorggroep. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten een duidelijke rol krijgen, naast de professionele zorgverlener en de overheid, in het verlenen van zorg aldus de organisaties van deze coalitie.

Peter Rijsdijk, algemeen directeur van SchuldHulpMaatje Nederland: “Vrijwilligers en zorgverleners kunnen via samenwerking veel meer betekenen voor mensen die worstelen met hun gezondheid in relatie tot financiële zorgen. Hier is veel winst te behalen.”
Veel Nederlanders willen wel voor elkaar zorgen, maar hebben de tijd, ruimte en het geld niet om dat te doen. Terwijl we dat wel hard nodig hebben, zeker als we kijken naar de komende jaren met vergrijzing, personeelstekorten en onhoudbare zorgkosten. De ‘Coalitie Samenleving’ doet daarom negen concrete voorstellen om mantelzorgers en vrijwilligers te ondersteunen.

Lees het Manifest Coalitie Samenleving


De coalitiepartners beseffen dat dit een omslag in het denken én doen is, die niet van de ene op de andere dag is gemaakt. Daarom willen de partners in gesprek met de samenleving over nieuwe en realistische verwachtingen van de zorg van morgen, voldoende financiële middelen voor zorgaanbieders en vrijwilligersorganisaties om die omslag te kunnen maken en een langetermijnbeleid informele zorg. In de verkiezingsprogramma’s van de betrokken politieke partijen worden diverse voorstellen gedaan om vrijwilligerswerk gemakkelijker te maken, door regels te vereenvoudigen en vrijwilligers beter te ondersteunen.

De 9 voorstellen die de Coalitie Samenleving doet, zijn op donderdag 2 november 2023 gepresenteerd bij Stichting Bethanië, waar vrijwilligers en zorgorganisaties zich inzetten voor de bewoners die wat extra aandacht verdienen. Meer informatie: coalitiesamenleving.nl

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.