Burgerperspectief op schuldhulpverlening

Mensen met schulden zijn niet zo zelfredzaam als je denkt. Daarom mag niemand worden buitengesloten van schuldhulpverlening. En maatwerk en persoonlijke ondersteuning zijn noodzakelijk om hen succesvol te kunnen helpen. Dat is een belangrijke conclusie uit het rapport Burgerperspectief op schuldhulpverlening van de Nationale Ombudsman. Praktijkervaring van SchuldHulpMaatje is meegenomen in het onderzoek.

Wat mag een burger in redelijkheid van de overheid verwachten als het gaat om gemeentelijke schuldhulpverlening? Dat was de centrale vraag in het rapport van de Nationale Ombudsman.
Aanleiding voor het onderzoek is de komende evaluatie van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) en tegelijkertijd de klachten van burgers met problematische schulden. Zij weten niet hoe het verder moet of waar zij terecht kunnen met hun probleem. Soms komen ze niet in aanmerking voor een schuldregeling en krijgen geen andere vorm van schuldhulp aangeboden.

De Nationale ombudsman vindt het belangrijk dat de ervaringen van burgers (het ‘burgerperspectief’) worden meegenomen in de evaluatie.
Het advies daarbij is om gemeenten voldoende wettelijke instrumenten en financiële middelen te geven, zodat zij hun taken naar behoren kunnen uitvoeren.

Verdere adviezen van de Nationale ombudsman:

• Ondersteun en begeleid minder zelfredzame burgers tijdens en na het schuldhulptraject
• Stel de (hulpvraag van de) schuldenaar centraal: kijk naar maatwerkoplossingen als een reguliere aanpak niet volstaat
• Bied (voorlopige) hulp bij een dringende situatie ook als de schuldenaar nog niet is toegelaten tot de schuldhulpverlening
• Zet direct stappen na toelating tot de schuldhulpverlening: korte doorlooptijden verhogen de kans op succesvolle schuldhulp
• Zorg voor persoonlijke aandacht, regelmatig contact en duidelijkheid zodat iemand weet waar hij voor wat moet zijn
• Geef iemand bij afwijzing/beëindiging van de schuldhulpverlening een besluit zodat hij gebruik kan maken van rechtsmiddelen

Rapport Burgerperspectief op schuldhulpverlening

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.