Meer aandacht voor laaggeletterdheid bij schulden – samenwerking SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen & Schrijven

Achttien procent van de Nederlanders van 16 jaar en ouder heeft moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Bij mensen die te maken hebben met schulden is dit percentage echter hoger. SchuldHulpMaatje en Stichting Lezen & Schrijven hebben daarom samen een training ‘Laaggeletterdheid’ voor Maatjes, vrijwilligers, ontwikkeld om mensen met schulden te bereiken en verder te helpen. De online training is vanaf deze week, de Week van de Alfabetisering (4 t/m 10 september) beschikbaar voor de vrijwilligers.

Voorbeeld uit de e-learning voor vrijwilligers van SHM.

De Maatjes van SchuldHulpMaatje begeleiden mensen met (dreigende) schulden. Zij helpen hen met het op orde brengen van de financiën en met het zelfredzaam worden op financieel gebied. Maatjes hebben ook te maken met mensen die moeite hebben met lezen, schrijven en/of rekenen. Het is voor deze groep een stuk lastiger om brieven te begrijpen en hier vervolgens iets mee te doen. De kans dat iemand die laaggeletterd is in de schulden raakt, is daardoor een stuk hoger. Maatjes worden daarom met deze trainingsmodule (e-learning) bijgebracht hoe zij signalen van laaggeletterdheid kunnen herkennen en hoe je vervolgens de begeleiding aanpakt. Facultatief kunnen Maatjes ook een specialisatietraining volgen.

Over SchuldHulpMaatje Nederland
SchuldHulpMaatje zet zich in om mensen met financiële problemen zo vroeg mogelijk te bereiken. Vroegtijdige hulp kan een schuldensituatie voorkomen. De Maatjes vervangen niet de professionele schuldhulpverlening, maar bieden een welkome aanvulling. De lokale samenwerking met maatschappelijke organisaties blijkt effectief. SchuldHulpMaatje is een initiatief van de landelijke kerken en bureaus voor schuldhulpverlening. Doel is om de toenemende schuldenproblematiek terug te dringen en mensen te helpen met financiële zelfredzaamheid. Klik hier voor het jaarverslag: https://schuldhulpmaatje.nl/publicaties/

Over Stichting Lezen & Schrijven
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of rekenen. Dat heeft grote impact op hun persoonlijke leven. Als je niet goed kunt lezen en schrijven, vind je minder snel een baan, kun je minder gezond leven en heb je minder grip op je geldzaken. Taal maakt je dus sterker. Daarom zorgt Stichting Lezen & Schrijven er samen met haar partners voor dat zoveel mogelijk mensen in Nederland kunnen lezen, schrijven, rekenen en digitaal vaardig zijn. Door honderden organisaties te ondersteunen met scholing, onderzoek, (les)materiaal, advies en campagnes. Én door laaggeletterdheid onderwerp van gesprek te maken bij publiek en politiek. Want onze samenleving wordt sterker als iedereen kan meedoen. Lezenenschrijven.nl en weekvandealfabetisering.nl.

Voorbeeld van de lesstof uit de e-learning voor vrijwilligers van SHM.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.