SchuldHulpMaatje blikt dankbaar terug op een dynamisch 2018

Denk niet alleen aan wat er gebeurd is. Kijk niet alleen terug naar het verleden. Want ik ga iets nieuws doen. Het is zelfs al begonnen, heb je het niet gemerkt? Ik maak een weg door de woestijn, en ik laat er rivieren stromen. (citaat uit de bijbel, Jesaja 43 vers 18 en 19)

Iets nieuws doen. Dat is SchuldHulpMaatje ten voeten uit. Heb je het niet gemerkt? “Terugkijkend op 2018 kun je best stellen, dat het woordje ‘iets’ wel weggelaten kan worden. Veel nieuwe ontwikkelingen wisselden elkaar in rap tempo af,” constateert Joost Schelling, voorzitter van SchuldHulpMaatje Nederland.

foto: voorzitter Joost Schelling op de ALV in mei 2018

Iets nieuws

De inkt van het regeerakkoord was nog maar nauwelijks droog, of het plan voor het daarin beschreven landelijk dekkend netwerk voor vrijwillige schuldhulpverlening zag het levenslicht. SchuldHulpMaatje is een van de initiatiefnemers van deze Alliantie van zes vrijwilligersorganisaties.

Geldfit werd verder ontwikkeld in een tweede en inmiddels derde fase. Banken gaan samenwerken met onder andere GeldFit om zoveel mogelijk consumenten met (dreigende) financiële problemen tijdig bekend te maken met de juiste hulp. Dat is officieel bekendgemaakt tijdens de lancering van het ‘SchuldenLab’, in aanwezigheid van koningin Máxima.

Bestaande contacten met kerken en fondsen bleven bestaan, maar nieuwe contacten met partnerorganisaties zoals het Leger des Heils kerkgenootschap en het bedrijfsleven, kwamen erbij.

In 2018 nam het Landelijk Servicepunt afscheid van enkele collega’s, maar meer nieuwe medewerkers kwamen. SchuldHulpMaatje Nederland kreeg een tweede directeur in de persoon van Carla van der Vlist.  Introductie was niet nodig, maar inwerken toch wel. En zoals dat met nieuwe mensen gaat: vragen stellen, antwoorden geven, nieuwe processen inregelen, bestaande processen optimaliseren. Er kwam een nieuwe manier van besturen en er kwamen lokaal en landelijk nieuwe bestuurders bij.

Bij al die nieuwe ontwikkelingen zou je bijna vergeten, dat het reguliere werk gewoon doorliep.

Geloven in een nieuw begin

Al die nieuwe ontwikkelingen zijn er binnen SchuldHulpMaatje om de zorg te kunnen leveren die nodig is en nodig blijft. “34% van de mensen met ernstige betalingsproblemen krijgt geen hulp” meldde het Nibud alarmerend. Een groot deel van deze mensen beseft niet dat ze zo diep in de narigheid zitten, dat ze er zelf niet uitkomen. Ze weten bovendien niet waar ze voor hulp terecht kunnen.

“Kortom: we weten waar we het voor doen. Mensen eerder vinden en echt helpen door samen met een maatje die weg door de woestijn van de schulden te banen. Omdat we geloven in een nieuwe begin. En omdat we geloven dat het nodig is om voor dat nieuwe begin de weg vrij te maken,” aldus bestuursvoorzitter Schelling. “Daarom een groot en dik compliment en woord van dank aan de directie en MT, personeel op kantoor, op de weg en in het land, coördinatoren, bestuurders en die bijna 1800 maatjes. “

Samen is het gelukt!! En dat geeft hoop voor het nieuwe jaar.

Ben jij op zoek naar hulp bij geldproblemen?

Geldproblemen hebben een enorme impact. Soms kom je er alleen niet uit. Wij willen je graag helpen. Vul het aanmeldformulier in, dan nemen wij contact met je op.